1
00:01:57,218 --> 00:01:58,596
Co se děje, kapitáne?

2
00:01:58,620 --> 00:02:00,881
Budete se muset vrátit,
toto je zakázaná oblast.

3
00:02:00,905 --> 00:02:02,598
Jsme tady na lovu.

4
00:02:02,622 --> 00:02:04,958
Jak jste se dostali
přes zátarasy na hlavní silnici?

5
00:02:04,982 --> 00:02:06,834
V této oblasti lovíme už tři dny.

6
00:02:06,858 --> 00:02:08,663
Budete se muset otočit a odjet.

7
00:02:08,687 --> 00:02:11,184
- Tady se testuje atomová bomba.
- Cože?

8
00:02:11,198 --> 00:02:13,606
Ráno tu má vybuchnout bomba.

9
00:02:13,630 --> 00:02:14,487
Dobře.

10
00:02:44,468 --> 00:02:47,590
"Atomová detonace
naplánovaná na zítřejší ráno,"

11
00:02:47,614 --> 00:02:51,967
"je jednou ze série, kterou provede
Komise pro atomovou energii,"

12
00:02:52,000 --> 00:02:55,256
"ve spolupráci s armádou,
letectvem a námořní pěchotou."

13
00:02:55,668 --> 00:02:58,104
"Tento výbuch bude
proveden z vrcholku věže."

14
00:02:58,232 --> 00:03:00,870
"Bude odpálen 16-18 km"

15
00:03:00,894 --> 00:03:05,362
"od kontrolního bodu na azimutu
10 stupňů východně od západu."

16
00:03:05,512 --> 00:03:09,124
"Na nevadském zkušebním
území jižně od kontrolního bodu"

17
00:03:09,148 --> 00:03:11,399
"na místě zvaném French Flat,"

18
00:03:11,609 --> 00:03:14,920
"v oblasti na severu
známé jako Yucca Basin."

19
00:03:15,616 --> 00:03:20,274
"Několik míst v povodí bylo
určeno pro jaderné testy."

20
00:03:20,458 --> 00:03:24,144
"Právě se dokončuje
vyklízení těchto oblastí."

21
00:03:24,170 --> 00:03:29,424
"Plánovaný čas výbuchu
je v 6:00 zítra ráno."

22
00:03:35,585 --> 00:03:37,717
Promiňte, do Hanfordu
........