1
00:00:01,150 --> 00:00:02,235
{\an8}VIDĚLI JSTE...

2
00:00:02,318 --> 00:00:04,946
{\an8}- Jak je, Treyi?
- V baráku vedle mě jsou nějací kreténi.

3
00:00:05,029 --> 00:00:06,114
<i>Přijedou sem cizáci,</i>

4
00:00:06,197 --> 00:00:09,242
přestěhujou se sem
a jen ničí život ostatním.

5
00:00:10,785 --> 00:00:12,912
Jestli vás v Oceanside ještě uvidím,

6
00:00:12,996 --> 00:00:14,581
budete mít velkej malér.

7
00:00:14,664 --> 00:00:16,791
<i>Pomůžeš mi v baru vyměnit obklady?</i>

8
00:00:17,625 --> 00:00:18,918
<i>Barům se teď vyhýbám.</i>

9
00:00:19,085 --> 00:00:21,880
<i>- Ještě pořád střízlivej?</i>
<i>- Pořád střízlivej.</i>

10
00:00:21,963 --> 00:00:24,007
<i>- Kdes ráno byl?</i>
<i>- Na tom pozemku.</i>

11
00:00:24,173 --> 00:00:25,466
<i>Takhle nám k ničemu není.</i>

12
00:00:26,050 --> 00:00:29,679
<i>Je to můj pozemek.</i>
<i>Udělám si s ním, co chci a kdy chci.</i>

13
00:00:30,680 --> 00:00:33,933
Dva lidi napadl skateboardem.
Jeden skončil v nemocnici.

14
00:00:34,017 --> 00:00:36,394
Chránil sebe a svou sestru.

15
00:00:36,561 --> 00:00:39,022
<i>Škola si myslí,</i>
<i>že můžou za tu krádež počítačů.</i>

16
00:00:39,105 --> 00:00:41,649
<i>Myslím, že to, co se o víkendu stalo,</i>

17
00:00:41,733 --> 00:00:44,235
je součástí většího problému u Julii.

18
00:00:46,654 --> 00:00:47,655
<i>Julio.</i>

19
00:00:47,822 --> 00:00:49,574
Dnes jsem byla ve škole.

20
00:00:50,241 --> 00:00:52,285
- Jsi vyloučená.
- Co?

21
00:00:52,869 --> 00:00:54,537
<i>Nemohla jsem nic dělat.</i>

22
00:02:48,943 --> 00:02:50,737
Je tu pohoštění, dámy.

23
00:02:50,903 --> 00:02:51,904
{\an8}Brácho.

........