1
00:00:00,241 --> 00:00:03,619
POŘAD OBSAHUJE NÁSILÍ.
ZVAŽTE PŘÍPADNĚ JEHO SLEDOVÁNÍ.

2
00:00:05,333 --> 00:00:08,044
NÁSLEDUJÍCÍ LIDÉ A SCÉNÁŘE

3
00:00:08,113 --> 00:00:12,576
BYLI TOČENI V PRŮBĚHU DVOU LET
V RÁMCI PROBÍHAJÍCÍHO VYŠETŘOVÁNÍ.

4
00:00:29,091 --> 00:00:34,430
ČÁST PRVNÍ
NEZVRATNĚ ZVRÁCENÍ

5
00:00:46,123 --> 00:00:47,708
OKRES CRAWFORD
VĚZNICE

6
00:00:47,791 --> 00:00:50,961
Blok C je naše ochranná vazba

7
00:00:51,044 --> 00:00:54,339
{\an8}pro odsouzené za sexuální zločiny.

8
00:00:55,090 --> 00:00:59,887
{\an8}Máme tu pachatele znásilnění
nebo sexuálních napadení…

9
00:00:59,970 --> 00:01:01,597
{\an8}ŠERIF OKRESU CRAWFORD

10
00:01:01,680 --> 00:01:03,932
{\an8}…dospělých i dětských obětí.

11
00:01:04,016 --> 00:01:07,769
Byli odsouzeni a čekají na převoz
do Arkansaské státní věznice.

12
00:01:07,853 --> 00:01:10,856
RON BROWN BYL
HLAVNÍ VYŠETŘOVATEL POLICIE V ALMĚ.

13
00:01:10,939 --> 00:01:12,524
Oddělujeme je od ostatních.

14
00:01:12,608 --> 00:01:13,901
Je tu…

15
00:01:13,984 --> 00:01:16,820
Sice je to vězení, ale čest je tu pořád

16
00:01:16,904 --> 00:01:22,367
{\an8}a tito vězni nejsou mezi ostatními vítáni.

17
00:01:26,038 --> 00:01:29,416
Sexuálním zločinům nerozumím,

18
00:01:30,334 --> 00:01:32,836
{\an8}hlavně mezi dospělým a dítětem.

19
00:01:32,920 --> 00:01:37,841
{\an8}Nechápu, jak dospělého
může sexuálně přitahovat dítě.

20
00:01:40,344 --> 00:01:42,930
Domnívám se, že náprava není možná.

21
00:01:43,639 --> 00:01:47,184
Vím, že pro ně jiné státy mají programy,

22
00:01:47,726 --> 00:01:53,065
ale já se domnívám,
že pokud vás sexuálně přitahují děti,

23
00:01:53,690 --> 00:01:56,652
nejspíš jste nezvratně zvrácení.
........