1
00:00:26,907 --> 00:00:29,909
Česká televize
uvádí americký film

2
00:00:40,586 --> 00:00:48,970
KACHNÍ POLÉVKA

3
00:01:26,717 --> 00:01:29,218
FRIDONIE

4
00:01:38,436 --> 00:01:42,625
- Paní Teasdaleová! - Excelence?
- Zvažte své rozhodnutí.

5
00:01:42,857 --> 00:01:47,130
Fridonii jsem půjčila
polovinu jmění po manželovi.

6
00:01:47,254 --> 00:01:52,450
Vyhozené peníze! A vy žádáte
dalších dvacet milionů.

7
00:01:54,038 --> 00:01:56,364
Jen na pár měsíců.

8
00:01:56,637 --> 00:01:59,915
Díky těm penězům
budeme moci snížit daně.

9
00:02:00,038 --> 00:02:04,176
- Jak žádá lid.
- Souhlasím s lidem.

10
00:02:04,317 --> 00:02:06,408
- Vy vládu špatně řídíte.
- Jakže?

11
00:02:06,906 --> 00:02:12,222
Půjčím vám ty peníze
pod podmínkou, že odstoupíte.

12
00:02:12,396 --> 00:02:15,200
- Mám se vzdát úřadu?
- Ano, Excelence.

13
00:02:15,424 --> 00:02:20,353
Krizi vyřeší nový vůdce.
Pokrokový a nebojácný.

14
00:02:20,482 --> 00:02:24,406
- Rufus T. Firefly.
- Rufus T. Firefly!

15
00:02:24,663 --> 00:02:29,846
Peníze dostanete,
jen když zemi povede Firefly.

16
00:02:30,012 --> 00:02:33,949
FIREFLY,
NOVÝ VŮDCE FRIDONIE

17
00:02:38,622 --> 00:02:42,732
RECEPCE NA POČEST
NOVÉHO VŮDCE

18
00:02:43,001 --> 00:02:46,692
FRIDONCI
NAD VOLBOU JÁSAJÍ

19
00:02:53,303 --> 00:02:56,224
Vážený ministr financí!

20
00:03:06,376 --> 00:03:09,752
Jeho Excelence Trentino,
velvyslanec Sylvanie.

21
00:03:17,953 --> 00:03:20,509
- Pane velvyslanče!
- Paní Teasdaleová!
........