1
00:00:06,664 --> 00:00:08,831
<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:09,664 --> 00:00:13,248
Milo něco rozbil.
Vzal to a rozbil to.

3
00:00:13,498 --> 00:00:15,373
Proto ho nenecháme jít.

4
00:00:15,581 --> 00:00:17,081
Ale musíš to nechat být.

5
00:00:17,664 --> 00:00:20,581
Bunny, jsme takhle blízko.
Dostanu tě odsud.

6
00:00:20,831 --> 00:00:23,206
- Nemůžu nic nedělat.
- Jen se drž plánu.

7
00:00:23,331 --> 00:00:25,414
<i>Jediný plán je ten můj.</i>

8
00:00:26,748 --> 00:00:28,206
Co to sakra?

9
00:00:32,123 --> 00:00:34,664
<i>Máme na ošetřovně vězně.</i>

10
00:00:34,831 --> 00:00:36,706
<i>Když ho budou vyšetřovat,</i>

11
00:00:36,873 --> 00:00:38,748
najdou spoustu zranění.

12
00:00:38,956 --> 00:00:40,289
<i>Mluv jasně, Carney.</i>

13
00:00:40,539 --> 00:00:42,581
- Je to jeden z těch tří.
- Jakých tří?

14
00:00:46,373 --> 00:00:49,331
- Nebránil se kurva!
- Děláš pro ACLU, Carney?

15
00:00:49,873 --> 00:00:51,039
Pobudeš si chvíli sám.

16
00:00:51,248 --> 00:00:54,456
Zmlátili ho, Mikeu,
a dali ho na samotku.

17
00:00:56,081 --> 00:00:59,498
Vím o tobě všechno.
Bílý spasitel. Nikoho nespasíš.

18
00:00:59,664 --> 00:01:01,956
<i>Kdyby to Mike McLusky uměl vyřešit,</i>

19
00:01:02,081 --> 00:01:03,498
<i>už by to vyřešil, nemyslíš?</i>

20
00:01:24,431 --> 00:01:27,931
<i>Prodávají práci vězňů
firmám v celém státě.</i>

21
00:01:29,139 --> 00:01:32,806
<i>Víš, kolik platí?
0,16 dolaru za hodinu.</i>

22
00:01:33,681 --> 00:01:35,306
<i>To je kurva práce zdarma.</i>

23
00:01:36,848 --> 00:01:38,973
<i>Víc utratí za žrádlo pro hlídací psy,</i>
........