1
00:00:02,000 --> 00:00:05,679
Xavier Allen hovorí,
že bol tvoj informátor.

2
00:00:05,680 --> 00:00:10,079
Lucas Miller! Vyjdite von
s rukami nad hlavou!

3
00:00:10,080 --> 00:00:13,800
Zavolám komisárovi,
že tu máme Kellyho gang.

4
00:00:15,000 --> 00:00:16,439
Myslíte si, že som klamala.

5
00:00:16,440 --> 00:00:18,159
Nie som tu, aby som vás súdila.

6
00:00:18,160 --> 00:00:20,199
Ziggy?
Kde je Jack?

7
00:00:20,200 --> 00:00:22,199
Prišiel si po jeho ganju?

8
00:00:22,200 --> 00:00:24,320
Povedal niekto, že ublížia Jackovi?

9
00:00:26,040 --> 00:00:28,439
Bolo ťažké ho milovať.

10
00:00:28,440 --> 00:00:29,799
Ale chýbaš mi, ocko.

11
00:00:29,800 --> 00:00:31,360
Niekto sa... priznal

12
00:00:32,360 --> 00:00:34,040
<i>k vražde tvojho otca.</i>

13
00:02:46,140 --> 00:02:47,840
UPOMIENKA
MÁTE NEDOPLATOK

14
00:03:22,680 --> 00:03:24,480
Môžete odísť.

15
00:03:34,760 --> 00:03:36,280
Ziggy?

16
00:03:37,280 --> 00:03:40,160
Ja som Anousha. Som právnička.

17
00:03:42,160 --> 00:03:44,400
Viete, prečo ste tu?

18
00:03:48,360 --> 00:03:54,200
Včera ste hovorili s políciou.
Pamätáte si, čo ste povedali?

19
00:03:57,520 --> 00:04:01,359
Chápete, že vás môžu postaviť pred súd
kvôli tomu, čo ste povedali o...

20
00:04:01,560 --> 00:04:03,560
Pššššš...

21
00:04:07,080 --> 00:04:10,359
- Prečo?
- Diabol nás počuje.

22
00:04:11,920 --> 00:04:13,660
Povedal, že môžem.

23
00:04:15,320 --> 00:04:16,640
Diabol?

........