1
00:01:34,017 --> 00:01:36,183
Tak rozhoupeš se konečně?

2
00:01:36,317 --> 00:01:38,083
Co to má za smysl platit
za pozdrav slunci,

3
00:01:38,217 --> 00:01:40,383
když už slunko vyšlo?

4
00:01:52,850 --> 00:01:55,417
Hluboký nádech.

5
00:01:55,817 --> 00:01:57,850
A výdech.

6
00:01:58,117 --> 00:02:01,317
A ruce podél těla.

7
00:02:01,417 --> 00:02:04,150
S nádechem zvedáme ruce.

8
00:02:05,050 --> 00:02:08,050
- Takže?
- Takže co?

9
00:02:08,183 --> 00:02:10,750
Když jsi cvičila jógu naposledy,

10
00:02:10,883 --> 00:02:14,417
bylo to kvůli špatnému svědomí,
že jsi podváděla při písemce.

11
00:02:14,483 --> 00:02:17,450
Já nemám špatné svědomí.

12
00:02:17,583 --> 00:02:18,950
Pro pána krále.

13
00:02:18,983 --> 00:02:22,183
Já jsem vás s Archiem
onehdy večer viděla,

14
00:02:22,317 --> 00:02:23,317
jak se líbáte.

15
00:02:23,417 --> 00:02:26,017
Tak to ne...

16
00:02:26,150 --> 00:02:28,150
Není to, jak si myslíš.

17
00:02:28,183 --> 00:02:30,517
Archie se mě pokusil políbit,
ale než to mohl realizovat,

18
00:02:30,550 --> 00:02:31,817
já mu vrazila facku.

19
00:02:31,950 --> 00:02:33,683
Ty jsi mu dala facku?

20
00:02:33,717 --> 00:02:36,183
Ano. A docela sedla.

21
00:02:36,317 --> 00:02:39,017
Jako pravá dáma.

22
00:02:39,150 --> 00:02:42,517
A mám-li být upřímná,
děsím se našeho příštího setkání.

23
00:02:42,550 --> 00:02:46,083
A já už uvěřila,
že spolu nic nemáte.

24
........