1
00:01:35,485 --> 00:01:37,809
Yoo Min-ho, podozrivý
z vraždy Kim Se-hee,

2
00:01:37,892 --> 00:01:40,446
bol dnes prepustený,

3
00:01:40,529 --> 00:01:42,992
potom ako bol zatykač,
na neho vydaný, zrušený.

4
00:01:43,657 --> 00:01:46,493
Yoove manželstvo s dcérou
Skupiny Na-in, Lee Ji-Yeon

5
00:01:46,576 --> 00:01:47,999
bolo predmetom titulkov správ,

6
00:01:48,082 --> 00:01:49,541
ale hovorí sa, že mal pomer

7
00:01:49,624 --> 00:01:52,165
so zabitou slečnou Kim.

8
00:01:52,666 --> 00:01:54,383
Obžaloba dúfa, že získa viac dôkazov

9
00:01:54,466 --> 00:01:56,386
a získa nový príkaz na zatknutie,

10
00:01:56,670 --> 00:02:00,594
zatiaľ čo pán Yoo
zvažuje možnosti obhajoby.

11
00:02:10,498 --> 00:02:11,747
Prosím.

12
00:02:14,586 --> 00:02:17,713
Áno. Hneď odchádzam.

13
00:02:20,384 --> 00:02:24,557
MANAŽÉR HAN

14
00:02:36,151 --> 00:02:38,070
POKRAČUJETE V JAZDE DO HOTELU
BELLAGIO?

15
00:02:38,153 --> 00:02:40,528
NIE

16
00:03:05,929 --> 00:03:10,934
SO JI-SUP

17
00:03:12,729 --> 00:03:17,734
KIM YUN-JIN

18
00:03:18,690 --> 00:03:22,277
CHOE GWANG-IL

19
00:03:23,863 --> 00:03:28,868
NANA

20
00:04:13,749 --> 00:04:18,754
SCENÁR A RÉŽIA
YUN JONG-SEOK

21
00:04:27,340 --> 00:04:34,735
PRIZNANIE

22
00:04:35,300 --> 00:04:44,539
Titulky 4.4.2023
Andrea1717
www.k-drama3.webnode.sk

23
00:04:53,582 --> 00:04:55,370
ZÁZNAM O ČASE PREJAZDU VOZIDIEL
ČÍSLO LICENCIE
........