1
00:00:25,916 --> 00:00:27,708
<i>Hej, kdo je tam?</i>

2
00:00:36,750 --> 00:00:37,708
{\an8}DOST

3
00:01:32,333 --> 00:01:33,666
{\an8}JED

4
00:04:04,083 --> 00:04:07,500
DOST

5
00:04:18,375 --> 00:04:20,250
DOST

6
00:04:22,166 --> 00:04:23,791
No tak!

7
00:04:27,250 --> 00:04:30,833
Nechte toho!

8
00:04:30,916 --> 00:04:33,625
Chytí vás!

9
00:04:33,708 --> 00:04:35,333
DOST

10
00:04:50,916 --> 00:04:54,916
DOST

11
00:04:59,708 --> 00:05:01,833
<i>Tohle musí přestat.</i>

12
00:05:01,916 --> 00:05:04,625
<i>Násilí, vraždy a erotika</i>

13
00:05:04,708 --> 00:05:07,041
<i>musí zmizet z našich obrazovek.</i>

14
00:05:07,125 --> 00:05:09,458
{\an8}<i>Ať už ze slabosti, nebo díky demagogii,</i>

15
00:05:09,541 --> 00:05:11,708
{\an8}<i>cenzoři, rodiče žáků</i>

16
00:05:11,791 --> 00:05:13,583
{\an8}<i>a medaile za zásluhy</i>

17
00:05:14,083 --> 00:05:15,708
<i>podcenily svou úlohu.</i>

18
00:05:15,791 --> 00:05:18,041
<i>A my jim chceme znovu připomenout,</i>

19
00:05:18,125 --> 00:05:21,583
<i>že tu máme policii.</i>

20
00:05:21,666 --> 00:05:25,291
<i>Producenti, herci, autoři a technici</i>

21
00:05:25,375 --> 00:05:28,041
<i>tohoto pilotního snímku touží bojovat</i>

22
00:05:28,541 --> 00:05:30,791
<i>s rozvratem a pornografií,</i>

23
00:05:30,875 --> 00:05:35,291
<i>a proto vám přináší čistý,</i>
<i>zdravý a zábavný příběh.</i>

24
00:05:36,208 --> 00:05:40,458
<i>Příběh zákonného páru zmítaného</i>
<i>drobnými starostmi moderního života.</i>

25
00:05:41,000 --> 00:05:46,083
........