1
00:00:14,359 --> 00:00:16,879
Tudy, prosím.

2
00:00:18,800 --> 00:00:20,559
Tady počkejte, madam.

3
00:00:21,719 --> 00:00:23,359
Za chvíli se světlo rozsvítí.

4
00:00:27,000 --> 00:00:30,239
-Dobrý den, pane komisaři.
-Děkuji, Philippe.

5
00:00:51,920 --> 00:00:54,679
Pojďte dál. Tak.

6
00:00:55,799 --> 00:00:58,359
Pojďte.

7
00:01:00,039 --> 00:01:01,640
Můžeme?

8
00:01:06,560 --> 00:01:09,840
-Tak prosím.
-Z profilu.

9
00:01:16,000 --> 00:01:19,120
-Pokračujte.
-Teď zepředu.

10
00:01:30,000 --> 00:01:31,359
Tak co?

11
00:01:33,680 --> 00:01:35,480
Dal byste mi ještě jednu cigaretu?

12
00:01:41,879 --> 00:01:43,959
Zaváhala jste. Proč?

13
00:01:44,040 --> 00:01:47,599
Jsem herečka.
Nechtěla jsem vás zklamat.

14
00:01:48,359 --> 00:01:50,280
Chvilku jsem si pohrávala

15
00:01:50,359 --> 00:01:52,920
s myšlenkou něco si vymyslet,
abyste měl radost.

16
00:01:53,000 --> 00:01:55,239
Madam, tohle není hra.

17
00:01:55,319 --> 00:01:57,480
Ale trochu to tak vypadá.

18
00:01:57,560 --> 00:02:01,640
Kdybyste někoho
falešně obvinila, je to zločin,

19
00:02:01,719 --> 00:02:04,159
za který byste musela nést následky.

20
00:02:04,879 --> 00:02:05,920
"Kdyby."

21
00:02:08,479 --> 00:02:10,719
Budeme hledat, dokud ho nenajdeme.

22
00:02:10,800 --> 00:02:12,840
Kde najdete mě, víte.

23
00:02:15,319 --> 00:02:16,960
POLICIE

24
00:02:22,560 --> 00:02:24,479
........