1
00:00:13,847 --> 00:00:15,640
O OSM MĚSÍCŮ POZDĚJI

2
00:00:15,724 --> 00:00:19,144
<i>Úžasná milost</i>

3
00:00:19,227 --> 00:00:23,023
<i>Jak sladký zvuk</i>

4
00:00:23,815 --> 00:00:27,861
<i>Který zachránil ubožáka</i>

5
00:00:27,944 --> 00:00:31,281
<i>Jakým jsem býval já</i>

6
00:00:31,781 --> 00:00:35,952
<i>Kdysi jsem byl ztracený</i>

7
00:00:36,036 --> 00:00:40,248
<i>Ale teď jsem nalezen</i>

8
00:00:40,331 --> 00:00:42,417
<i>Byl jsem slepý</i>

9
00:00:42,500 --> 00:00:47,255
<i>Ale teď vidím</i>

10
00:00:47,756 --> 00:00:52,135
<i>Mé řetězy spadly</i>

11
00:00:52,218 --> 00:00:56,222
<i>Byla jsem puštěn na svobodu</i>

12
00:00:56,306 --> 00:01:00,685
<i>Můj Bůh, můj Spasitel</i>

13
00:01:00,769 --> 00:01:04,606
<i>Mě vykoupil</i>

14
00:01:04,689 --> 00:01:08,651
<i>A jako povodeň</i>

15
00:01:08,735 --> 00:01:12,363
<i>Vládne jeho milost</i>

16
00:01:12,447 --> 00:01:16,242
<i>Jeho nekonečná láska</i>

17
00:01:16,951 --> 00:01:21,623
<i>Úžasná milost</i>

18
00:01:22,999 --> 00:01:25,126
Pojďte a chvalte Boha!

19
00:01:25,210 --> 00:01:27,837
<i>Úžasná milost</i>

20
00:01:27,921 --> 00:01:30,965
<i>Jak to sladký zvuk</i>

21
00:01:31,049 --> 00:01:33,968
<i>Který zachránil ubožáka</i>

22
00:01:34,052 --> 00:01:37,138
<i>Jakým jsem býval já</i>

23
00:01:37,222 --> 00:01:40,308
<i>Kdysi jsem byl ztracen</i>

24
00:01:40,391 --> 00:01:43,394
<i>Ale teď jsem nalezen</i>

25
00:01:43,478 --> 00:01:47,982
<i>Byl jsem slepý, ale teď vidím</i>

........