1
00:00:07,485 --> 00:00:12,321
"Podle skutečných událostí"

2
00:00:15,727 --> 00:00:19,801
"Jedině mrtví se dočkali konce války."

3
00:00:19,888 --> 00:00:23,006
Platón

4
00:00:54,856 --> 00:00:56,926
"Somálsko, východní Afrika, 1992 "

5
00:01:00,897 --> 00:01:05,176
Léta válek mezi klany
vyvolala hladomor biblických rozměrů.

6
00:01:08,019 --> 00:01:11,012
300 000 civilistů umírá hlady.

7
00:01:14,780 --> 00:01:17,853
Hlavnímu městu Mogadišu
vládne nejmocnější z velitelů,

8
00:01:17,941 --> 00:01:19,978
Mohamed Farrah Aidíd.

9
00:01:23,382 --> 00:01:26,295
Zabavuje mezinárodní dodávky potravin.

10
00:01:26,383 --> 00:01:28,614
Hlad je jeho zbraň.

11
00:01:35,265 --> 00:01:36,857
Svět na to reaguje.

12
00:01:36,945 --> 00:01:43,102
Na dodávky dohlíží 20 tisíc
příslušníků námořní pěchoty USA.

13
00:01:51,549 --> 00:01:53,301
Duben 1993

14
00:01:53,389 --> 00:01:58,145
Aidíd vyčká, až se námořnictvo stáhne,

15
00:01:58,310 --> 00:02:02,509
a pak vyhlásí zbývajícím
jednotkám OSN válku.

16
00:02:08,233 --> 00:02:12,068
V červnu Aidídova milice napadne
a pobije 24 pákistánských vojáků

17
00:02:12,154 --> 00:02:14,907
a začne se zaměřovat
na americkou posádku.

18
00:02:21,236 --> 00:02:24,069
Koncem srpna vysílá Amerika
do Mogadiša elitní jednotky

19
00:02:24,156 --> 00:02:26,796
Delta Force, Rangers a 160. SOAR,

20
00:02:26,877 --> 00:02:30,109
aby odstranily Aidída
a znovu nastolily pořádek.

21
00:02:34,159 --> 00:02:37,117
Akce měla trvat tři týdny,

22
00:02:37,199 --> 00:02:41,432
ale po šesti týdnech začínal
být Washington netrpělivý.

23
00:02:47,962 --> 00:02:53,162
ČERNÝ JESTŘÁB SESTŘELEN
........