1
00:00:06,549 --> 00:00:08,551
Pořad obsahuje scény brutálního násilí
a zneužívání drog mladistvými.

2
00:00:08,634 --> 00:00:10,261
Zneužíváte-li návykové látky
a potřebujete pomoc,

3
00:00:10,344 --> 00:00:11,804
vyhledejte místní
podpůrnou skupinu, kupříkladu Drop In.

4
00:00:12,138 --> 00:00:13,556
Tento seriál je
volně inspirován skutečnými událostmi.

5
00:00:13,639 --> 00:00:15,057
Některé postavy, události,
dialogy a prvky vyprávění

6
00:00:15,141 --> 00:00:15,975
byly vytvořeny pro účely dramatizace.

7
00:00:16,058 --> 00:00:16,892
Jakákoli podobnost smyšlených postav

8
00:00:16,976 --> 00:00:17,893
se skutečnými lidmi je čistě náhodná.

9
00:00:17,977 --> 00:00:18,978
ČAS ZLOČINU

10
00:00:19,979 --> 00:00:23,524
<i>Dobrý večer a vítejte</i>
<i>u našeho speciálního programu,</i>

11
00:00:23,607 --> 00:00:25,484
<i>Dnes z Ria de Janeira.</i>

12
00:00:25,568 --> 00:00:30,906
<i>Za denního světla došlo k přestřelce</i>
<i>mezi drogovými dealery a policií.</i>

13
00:00:30,990 --> 00:00:33,325
{\an8}<i>Toto násilí za sebou zanechalo 13 mrtvých.</i>

14
00:00:33,409 --> 00:00:38,289
<i>Pedro Dom se vrací</i>
<i>k terorizování domů v Riu de Janeiru.</i>

15
00:00:40,666 --> 00:00:45,421
{\an8}Pojďte se mnou. Ukažte jim obrazovku.
To je ono! Podívejte se!

16
00:00:47,006 --> 00:00:50,551
{\an8}Ten bastard dokonce zanechal podpis!

17
00:00:52,720 --> 00:00:55,055
{\an8}A co policie, přátelé?

18
00:00:56,223 --> 00:00:57,767
{\an8}Haló, policie!

19
00:00:58,934 --> 00:01:00,853
{\an8}Nemají co říct!

20
00:01:00,936 --> 00:01:03,606
{\an8}Pane ministře,
během sedmi dnů vykradl sedm domů.

21
00:01:03,689 --> 00:01:08,819
Prioritou policie Ria
je tohoto zločince zatknout.

22
00:01:08,903 --> 00:01:09,737
HLEDÁ SE

23
........