1
00:00:07,462 --> 00:00:10,861
Věci hýbou spíše slibně mezi Joan
a mladým Matthewem.

2
00:00:10,981 --> 00:00:13,601
Je to s ním celkem jisté.

3
00:00:17,500 --> 00:00:18,575
Matthewe.

4
00:00:18,695 --> 00:00:20,760
Vidíte, jak mi bije srdce?

5
00:00:20,880 --> 00:00:22,309
Nevypadáš moc dobře, Matthewe.

6
00:00:22,429 --> 00:00:25,165
Vypadá to, že je vám
v tom límci horko.

7
00:00:25,285 --> 00:00:28,167
Není nic nepříjemnějšího
než vlhká podprsenka.

8
00:00:28,287 --> 00:00:32,768
U pobřeží stojí flotila
považovaná za Japonskou.

9
00:00:33,360 --> 00:00:35,868
Červená výstraha.
Letecký nálet.

10
00:01:12,500 --> 00:01:14,980
Japonsko se vrhlo do moře války,

11
00:01:15,100 --> 00:01:17,860
odpovídá mazané a šílené
lehkomyslnosti samotného Hitlera,

12
00:01:17,950 --> 00:01:21,903
Japonsko vrhá Spojené státy
do boje mezi svobodou a silami zla.

13
00:01:22,023 --> 00:01:26,760
Pearl Harbor byl cílem, když se nad ním
těsně před svítáním přehnaly vlny letadel.

14
00:01:26,880 --> 00:01:31,460
Singapur, vytoužená pevnost Británie,
je nejhlubším trnem v oku Japonska.

15
00:01:31,580 --> 00:01:34,980
Jeho dobytí by bylo upozorněním pro
bílého muže, aby na Dálném východě skončil.

16
00:01:35,070 --> 00:01:38,538
Singapur se musí
za každou cenu udržet.

17
00:01:45,197 --> 00:01:47,858
Nevadí, Mohamede,
odsud půjdu pěšky.

18
00:02:13,790 --> 00:02:16,930
Obávám se, že Guthreyho
ústředí včera v noci vybuchlo.

19
00:02:17,175 --> 00:02:18,793
Opravdu?

20
00:02:19,372 --> 00:02:22,031
Stejně je to strašná smůla.

21
00:02:22,734 --> 00:02:24,387
Stejně co?

22
00:02:24,835 --> 00:02:26,731
No, víte...
........