1
00:00:44,335 --> 00:00:50,466
{\an8}SHAZAM!
HNEV BOHOV

2
00:01:09,151 --> 00:01:13,614
Podľa učenia stálo
nad spúšťou a hmlou niekoľko udatných.

3
00:01:14,448 --> 00:01:16,575
Čo za zbrane to nosili?

4
00:01:17,034 --> 00:01:18,952
Čo nás privádza k tomuto exponátu.

5
00:01:19,328 --> 00:01:21,372
Mýtickej berle bohov.

6
00:01:21,997 --> 00:01:23,165
V Homérovom príbehu

7
00:01:23,332 --> 00:01:27,419
sa v berle spájali dary všetkých bohov.

8
00:01:29,088 --> 00:01:30,547
Vitajte, vznešení vojaci!

9
00:01:31,048 --> 00:01:32,049
Čo som vravel?

10
00:01:32,216 --> 00:01:35,469
Múzeum je zábava. Zábavný park pre mozog.

11
00:01:37,888 --> 00:01:41,392
Netreba sa tlačiť,
každý si ju bude môcť pozrieť.

12
00:01:42,184 --> 00:01:46,021
Tento starodávny relikt z jadrového dreva
nevidel nikto dvetisíc rokov

13
00:01:46,188 --> 00:01:50,651
a teraz sa jeho dve polovice našli,
no predstavte si,

14
00:01:50,818 --> 00:01:54,279
v triedičke odpadu pri Filadelfii.

15
00:01:54,446 --> 00:01:57,074
Také pevné, že polámali tri drviče odpadu.

16
00:01:57,825 --> 00:01:59,952
To stačí, priatelia.

17
00:02:00,119 --> 00:02:02,371
Hviezdou som tu ja.

18
00:02:02,538 --> 00:02:03,664
Prestaňte!

19
00:02:04,415 --> 00:02:05,541
Prestaňte, pane!

20
00:02:07,459 --> 00:02:08,502
Pane!

21
00:02:11,964 --> 00:02:13,257
Čo to robíte?

22
00:02:57,134 --> 00:03:00,387
Rozpútaj zmätok!

23
00:03:07,019 --> 00:03:08,896
Rozpútaj zmätok!

24
00:03:18,489 --> 00:03:19,406
Rozpútaj zmätok!
........