1
00:00:01,555 --> 00:00:04,577
ROK 2123

2
00:00:18,555 --> 00:00:20,420
ZBROJNICE

3
00:00:24,066 --> 00:00:25,730
UDĚLEN PŘÍSTUP

4
00:00:40,200 --> 00:00:42,866
<i>Narušitel.
Poplach všem jednotkám.</i>

5
00:00:42,911 --> 00:00:45,600
<i>Narušitel.
Poplach všem jednotkám.</i>

6
00:00:46,000 --> 00:00:48,777
<i>Narušitel.
Poplach všem jednotkám.</i>

7
00:00:50,266 --> 00:00:53,000
STAR LABS PROŠLO
BEZPEČNOSTNÍ KONTROLOU

8
00:00:53,044 --> 00:00:54,822
5. DUBNA 2023

9
00:00:55,377 --> 00:00:59,155
<i>edna.cz/the-flash</i>

10
00:01:12,177 --> 00:01:15,777
<i>přeložili joyeux a Xavik</i>

11
00:01:17,511 --> 00:01:21,555
A je to hotové.

12
00:01:22,600 --> 00:01:25,266
Tak co ty na to?
Bude se to Noře líbit?

13
00:01:25,311 --> 00:01:29,622
Za sedm měsíců se jí
na to budeš moct zeptat sám.

14
00:01:29,666 --> 00:01:33,333
Vím, že to přeháním,
ale už se jí nemůžu dočkat.

15
00:01:33,355 --> 00:01:36,555
Proto máme v mrazáku
tolik sušenkové zmrzliny?

16
00:01:36,600 --> 00:01:40,088
- Tu má Nora nejraději.
- Jo, až jí bude 23. - Jo.

17
00:01:40,090 --> 00:01:42,955
Víš, co bych si teď dala?

18
00:01:43,311 --> 00:01:46,866
Vanilkovou zmrzlinu
z domácího chovu z Coast City?

19
00:01:47,355 --> 00:01:49,800
Ano. Přesně tohle.

20
00:01:50,466 --> 00:01:54,355
To mi připomíná,
že tohle je pro tebe.

21
00:02:00,111 --> 00:02:01,933
To čumím.

22
00:02:02,860 --> 00:02:05,444
Tenhle je v perfektním stavu.
Jaks ho sehnala?

........