1
00:01:51,154 --> 00:01:53,154
ZÁPADNÍ TEXAS

2
00:01:53,178 --> 00:01:55,483
Kdy mám začít počítat?

3
00:01:55,484 --> 00:01:57,747
Když víš na co se vlastně díváš.

4
00:01:57,748 --> 00:01:59,663
Já vím, tati.

5
00:02:01,490 --> 00:02:04,318
Raz, dva, tři...

6
00:02:04,319 --> 00:02:06,365
To už bylo méně než dva kilometry.

7
00:02:08,759 --> 00:02:12,157
Tohle si nasaď.

8
00:02:17,681 --> 00:02:19,125
Slyšíš to?

9
00:02:20,596 --> 00:02:25,701
Jednoho dne na tohle budeme vybaveni.

10
00:02:27,299 --> 00:02:30,127
- Nemáš někdy strach?
- Ne.

11
00:02:30,128 --> 00:02:33,594
Když děláš něco,
co miluješ, tak se není čeho bát.

12
00:02:34,523 --> 00:02:36,699
<i>BWQ, je čas.</i>

13
00:02:36,700 --> 00:02:39,223
Tentokrát měj ten
telefon raději zapnutý, Bille.

14
00:02:39,224 --> 00:02:41,008
Myslím to vážně.

15
00:02:42,488 --> 00:02:43,619
Počkej!

16
00:02:45,970 --> 00:02:47,711
Počkej! Tati!

17
00:03:06,033 --> 00:03:07,947
<i>Vypadá to, že se utvoří tornádo,</i>

18
00:03:07,948 --> 00:03:11,467
<i>protože uprostřed bouře
jsou silné nárazy větru, které rotují.</i>

19
00:03:11,665 --> 00:03:14,301
<i>A vypadá to,
že asi udeří poblíž mezistátní dálnice.</i>

20
00:03:14,302 --> 00:03:16,782
<i>Nebo někde poblíž směrem na východ,</i>

21
00:03:16,783 --> 00:03:19,045
<i>jak je výjezd na město Geary.</i>

22
00:03:19,046 --> 00:03:22,440
<i>Takže by to víceméně
zasáhlo oblast okolo dálnice 281,</i>

23
00:03:22,441 --> 00:03:24,442
<i>jak je výjezd na Geary.</i>

24
00:03:24,443 --> 00:03:28,439
........