1
00:00:09,970 --> 00:00:12,257
Robím všetko.

2
00:00:15,695 --> 00:00:18,304
Techniky spánku,
práca s dychom...

3
00:00:18,329 --> 00:00:20,710
Čítam všetky knihy.

4
00:00:24,061 --> 00:00:26,656
Snažím sa meditovať.

5
00:00:32,237 --> 00:00:35,254
Teda, viete,
sedím tam a dýcham.

6
00:00:35,279 --> 00:00:37,523
Robím, čo ste povedali.

7
00:00:52,503 --> 00:00:57,429
Expozičná terapia, cvičenie.

8
00:01:03,877 --> 00:01:06,304
Snažím sa.

9
00:01:11,346 --> 00:01:13,161
Ale cítim len...

10
00:01:13,186 --> 00:01:15,078
Ja neviem...

11
00:01:15,561 --> 00:01:17,896
Cítim sa unavená
a necítim sa lepšie.

12
00:01:17,921 --> 00:01:19,409
To je v poriadku.

13
00:01:19,434 --> 00:01:22,156
Ak sa ešte necítite lepšie,
neznamená to, že sa nebudete cítiť

14
00:01:22,181 --> 00:01:24,906
lepšie a ja vám môžem naďalej
poskytovať všetky tieto praktické tipy.

15
00:01:24,931 --> 00:01:26,803
Rada to urobím.

16
00:01:30,202 --> 00:01:33,052
Zamysleli ste sa vôbec nad tým,
o čom sme hovorili...

17
00:01:33,077 --> 00:01:35,593
Privediete svojho partnera
na stretnutie?

18
00:01:36,550 --> 00:01:39,231
Nemyslím si,
že je to niečo pre Adama.

19
00:01:39,256 --> 00:01:41,084
Ako viete,
ak ste sa nepýtala?

20
00:01:42,300 --> 00:01:45,828
Tiež si nemyslím, že urobí to,
čo si myslíte, že urobí.

21
00:01:45,853 --> 00:01:47,829
Naozaj nemám žiadne
veľké plány,

22
00:01:47,854 --> 00:01:50,030
ktoré vám nepoviem.
Nie je to žiaden trik.

........