1
00:00:24,976 --> 00:00:26,454
DOPISY REDAKCI

2
00:00:29,436 --> 00:00:32,058
Nepřipomínej si hříchy mého mládí,
moje nevěrnosti,

3
00:00:32,102 --> 00:00:38,023
pamatuj na mě se svým milosrdenstvím
pro svou dobrotivost, Hospodine.

4
00:00:40,491 --> 00:00:43,632
Violetiny květiny pro každou příležitost.
Přejete si?

5
00:01:18,659 --> 00:01:21,659
Všemohoucí Bůh
ať ze své velké milosti

6
00:01:21,707 --> 00:01:28,490
převezme duši
našeho drahého odcházejícího bratra,

7
00:01:28,534 --> 00:01:32,500
jehož tělo odevzdáváme ohni.

8
00:01:32,549 --> 00:01:35,488
Překlad: datel071

9
00:01:58,225 --> 00:02:01,220
ODCHOD ZE SCÉNY

10
00:02:13,151 --> 00:02:17,333
"Tu vykřik Horatius,
jenž u bran stráží bděl:

11
00:02:17,377 --> 00:02:21,375
'Buď dřív anebo později
los člověka, by mřel.

12
00:02:22,712 --> 00:02:27,109
A může lépe umřít muž
než nebezpečím v boji,

13
00:02:27,153 --> 00:02:32,898
za svatý popel otců svých,
za oltář bohů, vlast svoji?'"

14
00:02:33,862 --> 00:02:35,894
Ti dva mrtví,
které jsme zatím našli,

15
00:02:35,938 --> 00:02:40,346
jsou patrně Josiah Landesman
a jeho bývalá sekretářka Brenda Lewisová.

16
00:02:40,381 --> 00:02:42,906
- Petera Williamse nemáte?
- Zatím ne.

17
00:02:45,349 --> 00:02:49,986
Je to, jako by jedna moje polovina
tohle místo nikdy neopustila.

18
00:02:52,534 --> 00:02:56,783
- Napůl jsem pořád tady.
- Jsme tak blízko.

19
00:02:56,818 --> 00:02:59,203
Najdeme ho, slibuji.

20
00:02:59,238 --> 00:03:01,094
Máte moje slovo.

21
00:03:03,120 --> 00:03:05,458
Co si ti chlapci vytrpěli.

22
00:03:05,502 --> 00:03:08,784
........