1
00:00:01,001 --> 00:00:03,169
Zobrazené soudní procesy
jsou upravené pro dramatický efekt.

2
00:00:03,236 --> 00:00:05,572
Případy jsou fiktivní.
Podobnost s realitou je náhodná.

3
00:00:18,051 --> 00:00:20,387
<i>Vrať se, no tak.</i>

4
00:00:26,359 --> 00:00:27,994
<i>Vrať se.</i>

5
00:00:40,373 --> 00:00:43,877
Žalobce měl cestou domů nehodu na motorce.

6
00:00:43,943 --> 00:00:46,179
Obžalovaný byl svědkem nehody.

7
00:00:46,680 --> 00:00:49,849
Provedl na žalobci
kardiopulmonální resuscitaci,

8
00:00:49,916 --> 00:00:52,585
ten ale stále dýchal,

9
00:00:52,652 --> 00:00:55,655
což přímo způsobilo zlomeninu pěti žeber.

10
00:00:55,722 --> 00:00:59,993
Dle odstavce 284 trestního zákoníku
se jedná o zranění z nedbalosti.

11
00:01:05,665 --> 00:01:08,601
Obžalovaný vystudoval
na Lékařské univerzitě v Tchaj-peji.

12
00:01:08,668 --> 00:01:12,305
Má pět let klinické praxe jako chirurg.

13
00:01:12,939 --> 00:01:15,642
Je schopen učinit
takovéto odborné rozhodnutí.

14
00:01:15,709 --> 00:01:20,013
Obžalovaný se nepochybně ujistil,
že žalobce nedýchá a nemá pulz,

15
00:01:20,080 --> 00:01:22,916
než začal provádět
kardiopulmonální resuscitaci.

16
00:01:22,982 --> 00:01:27,287
Ačkoli obžalovaný neodjel sanitkou
do nemocnice poskytnout následnou péči,

17
00:01:27,787 --> 00:01:31,624
měl pacient podle záznamu o přijetí
slabé dýchání, což dokazuje,

18
00:01:31,691 --> 00:01:33,960
v jakém byl žalobce kritickém stavu.

19
00:01:34,027 --> 00:01:38,631
Kardiopulmonální resuscitace,
která způsobila zlomeniny žeber,

20
00:01:38,698 --> 00:01:40,266
nepředstavuje lékařskou nehodu.

21
00:01:40,834 --> 00:01:44,671
V tomto případě by měla být použita
norma o naléhavé nutnosti

22
00:01:44,738 --> 00:01:49,175
podle odstavce 2 článku 14-2 a článku 24
zákona o naléhavé lékařské pomoci.
........