1
00:00:52,886 --> 00:00:54,929
PANDORA: TEMNÁ MINULOST

2
00:01:31,716 --> 00:01:32,717
Jsi v pořádku?

3
00:01:32,801 --> 00:01:34,511
Bojím se, sestřičko.

4
00:01:41,851 --> 00:01:43,478
Běž. Běž pryč!

5
00:01:44,437 --> 00:01:45,605
Táhni!

6
00:02:21,057 --> 00:02:23,977
Je tu někdo? Prosím, pusťte mě!

7
00:02:24,561 --> 00:02:27,063
Otevřete ty dveře!

8
00:02:27,147 --> 00:02:29,774
Kde to jsme?

9
00:02:29,858 --> 00:02:31,484
Já chci domů.

10
00:02:34,612 --> 00:02:37,282
To nic. Všechno bude dobré.

11
00:03:01,181 --> 00:03:04,434
Proč jste nás sem přivedla? Kdo jste?

12
00:03:05,310 --> 00:03:08,396
Nevíš, kdo tě vlastní
a kdo ti zachránil život,

13
00:03:08,480 --> 00:03:10,857
a ještě se opovažuješ utíkat?

14
00:03:17,030 --> 00:03:18,323
- Půjdeš s…
- Ne!

15
00:03:18,406 --> 00:03:20,575
- Ségra!
- Nepustím ho!

16
00:03:22,952 --> 00:03:24,245
Sestřičko, zachraň mě!

17
00:03:24,329 --> 00:03:28,291
- Nechte ho žít. Nezabíjejte ho, prosím!
- Ségra!

18
00:03:28,875 --> 00:03:31,920
Když ho ušetříte, udělám vše, co řeknete.

19
00:03:33,463 --> 00:03:34,631
Prosím.

20
00:03:40,345 --> 00:03:43,598
Opravdu uděláš vše?

21
00:03:47,060 --> 00:03:49,729
Ano. Slibuji.

22
00:03:55,026 --> 00:03:57,320
VYSOCE ÚČINNÁ NABÍJEČKA

23
00:04:11,668 --> 00:04:12,669
Padesátka.

24
00:04:13,169 --> 00:04:14,838
To bude od teď tvé jméno.

........