1
00:01:04,373 --> 00:01:06,942
<b>"Rodinné záležitosti"</b>

2
00:01:22,259 --> 00:01:23,709
Viktorie!

3
00:01:28,979 --> 00:01:30,674
Ukaž, prohlédnu si tě.

4
00:01:31,200 --> 00:01:33,635
Jsi mnohem hezčí,
než si pamatuji.

5
00:01:33,635 --> 00:01:37,022
A ty jsi určitě ta nejkrásnější
žena v Los Angeles!

6
00:01:37,022 --> 00:01:40,601
To není nic moc,
Los Angeles je dost malé.

7
00:01:40,601 --> 00:01:43,270
- Tak v celé Kalifornii.
- To je lepší.

8
00:01:43,270 --> 00:01:46,481
Je skvělé, že jsi zpátky.

9
00:01:49,740 --> 00:01:52,154
Rád jsem vás poznal,
seňoro de Renos.

10
00:01:52,155 --> 00:01:53,864
I já vás, seňore.

11
00:01:53,864 --> 00:01:57,868
Cestovali jsme společně
až z Mexico City.

12
00:01:57,868 --> 00:02:00,621
Seňoro de Renos,
toto je moje sestra Viktorie.

13
00:02:00,621 --> 00:02:03,624
Mohla byste mne nasměrovat
na haciendu de la Vegových?

14
00:02:03,624 --> 00:02:06,460
Jistě. Pojedete touto
cestou z města,

15
00:02:06,460 --> 00:02:09,171
a po dvou mílích se dáte doleva.

16
00:02:10,020 --> 00:02:12,174
Vy znáte dona Alejandra
a jeho syna?

17
00:02:12,174 --> 00:02:13,884
Ne, zatím ne.

18
00:02:15,840 --> 00:02:18,263
Pěšky je to daleko, seňoro!

19
00:02:32,580 --> 00:02:35,614
Takže, druhá odmocnina přepony,

20
00:02:35,614 --> 00:02:40,202
rovná součtu druhých mocnin
střechy haciendy.

21
00:02:41,400 --> 00:02:43,747
Dobře, Felipe.

22
00:02:45,180 --> 00:02:47,251
Dneska už to asi stačí, viď?

23
........