1
00:00:00,667 --> 00:00:02,252
Prečo sa chceš rozísť?

2
00:00:02,920 --> 00:00:04,087
Prečo tak zrazu?

3
00:00:05,422 --> 00:00:07,341
Nie je to 8 mesiacov!
Je to 8 rokov!

4
00:00:08,467 --> 00:00:10,511
Chodíme spolu už osem rokov!

5
00:00:19,394 --> 00:00:22,064
Buďme spolu 10 rokov
a potom sa vezmime.

6
00:00:23,732 --> 00:00:24,775
Prepáč.

7
00:00:32,199 --> 00:00:36,578
{\an4}PRED ROKOM

8
00:00:38,622 --> 00:00:39,957
26. december, pripomienka

9
00:00:40,030 --> 00:00:51,384
Titulky 8.3.2023
Andrea1717
www.k-drama3.webnode.sk

10
00:00:54,471 --> 00:00:55,639
Do pekla.

11
00:00:58,934 --> 00:00:59,977
Kto je to?

12
00:01:03,105 --> 00:01:07,067
<font face="Lemon">Opäť koniec:
Je v poriadku, že nie som v poriadku.</font>

13
00:01:07,150 --> 00:01:08,527
PRED 12 HODINAMI

14
00:01:10,153 --> 00:01:13,740
Môžete to posunúť trochu viac doprava?

15
00:01:14,032 --> 00:01:15,242
No tak, ste určite silnejší.

16
00:01:18,871 --> 00:01:20,539
Už si skončila v práci?
Si už na ceste?

17
00:01:20,539 --> 00:01:21,707
Výstava práve skončila.

18
00:01:21,832 --> 00:01:23,083
Rýchlo!

19
00:01:23,208 --> 00:01:25,377
In Yeong, čo keby sme si dali pivo?

20
00:01:25,377 --> 00:01:27,462
Áno, to by sme mohli.

21
00:01:27,796 --> 00:01:29,381
Ak nie, môžeme si dať soju.

22
00:01:29,631 --> 00:01:31,675
Ja milujem pivo,

23
00:01:31,675 --> 00:01:33,177
- ale...
- Toto by mohla byť

24
........