1
00:00:00,342 --> 00:00:03,553
Pán Chan Hui Yu,
vaša káva je hotová.

2
00:00:03,553 --> 00:00:04,638
"Chan Hui Yu"?

3
00:00:04,763 --> 00:00:05,847
PRVÁ VÝSTAVA NOVÉHO ILUSTRÁTORA ROZE'S
V MÚZEU UMENIA REVAN

4
00:00:05,889 --> 00:00:06,974
Pane.

5
00:00:08,517 --> 00:00:09,685
Ste tu skoro.

6
00:00:10,352 --> 00:00:11,353
In Yeong.

7
00:00:12,479 --> 00:00:14,773
Toto je ilustrátor Roze.

8
00:00:22,030 --> 00:00:23,323
"Ilustrátor Roze"?

9
00:00:24,783 --> 00:00:28,537
Pane, ona bude mať na starosti
propagáciu vašej práce.

10
00:00:28,537 --> 00:00:30,372
Je to naša internistka, In Yeong...

11
00:00:42,759 --> 00:00:44,970
<font face="Lemon">Opäť koniec:
Vezmime sa.</font>

12
00:00:47,222 --> 00:00:49,224
Keď si ľudia pomyslia
na prácu ilustrátora Rozea,

13
00:00:49,224 --> 00:00:51,351
mnohí z nich, povedia
ako kľúčové slovo, empatiu.

14
00:00:51,351 --> 00:00:53,228
Preto si myslím,
že trendy a pohodová výstava,

15
00:00:53,228 --> 00:00:56,398
by mohla byť lepšia
ako striktne klasická.

16
00:01:00,444 --> 00:01:01,570
Pokiaľ ide o marketing...

17
00:01:04,156 --> 00:01:05,324
In Yeong.

18
00:01:05,657 --> 00:01:06,742
Áno?

19
00:01:07,826 --> 00:01:09,202
Áno.

20
00:01:13,165 --> 00:01:16,001
Namiesto banerov v autobusoch,

21
00:01:16,084 --> 00:01:18,337
ako zvyčajne robíme,

22
00:01:18,920 --> 00:01:21,089
plánujeme využiť sociálne médiá,

23
00:01:21,131 --> 00:01:23,175
aby sa hodili
k mladým ľuďom do 30 rokov.
........