1
00:01:14,807 --> 00:01:21,273
PERRY MASON II.
6. díl: Čtrnáctá kapitola

2
00:01:21,647 --> 00:01:23,192
Nebuď blbej, Ede.

3
00:01:23,275 --> 00:01:27,403
Jak tam chceš něco dělat,
když ani nemůžeme rozsvítit.

4
00:01:27,486 --> 00:01:29,281
Odpoledne zkusím
sehnat elektrikáře.

5
00:01:29,364 --> 00:01:32,117
Jo, to udělej.
Co tu chce ten vopičák?

6
00:01:34,243 --> 00:01:35,537
Dobrý ráno.

7
00:01:37,498 --> 00:01:38,749
Co chceš?

8
00:01:39,708 --> 00:01:41,167
Vidět tě.

9
00:01:42,376 --> 00:01:43,837
Vidět mě?

10
00:01:48,257 --> 00:01:49,508
Hezkej den.

11
00:01:53,304 --> 00:01:54,972
Krucinál.

12
00:03:19,182 --> 00:03:20,684
Sakra. Anito!

13
00:03:21,184 --> 00:03:24,396
Můžu rychle, nebo hladce.
Obojí nejde.

14
00:03:24,812 --> 00:03:26,897
Promiň. Pojď sem.
Ukaž se.

15
00:03:29,233 --> 00:03:30,776
Pěkně jsem tě zničila.

16
00:03:32,820 --> 00:03:35,406
Ušetříme spoustu času,

17
00:03:35,489 --> 00:03:38,118
když nebudeme muset
každé ráno jezdit k tobě.

18
00:03:39,827 --> 00:03:42,414
Možná si u tebe
nechám nějaké šaty.

19
00:03:43,040 --> 00:03:46,752
A co kdyby sis u mě
nechala rovnou sebe?

20
00:03:49,463 --> 00:03:51,464
-Jak...?
-Šlo by to.

21
00:03:51,548 --> 00:03:53,549
Dělá to tak spousta holek.

22
00:03:56,762 --> 00:04:00,766
-Rozmyslím si to.
-Ano. Ano.

23
........