1
00:00:04,462 --> 00:00:06,756
Pedrov kanál

2
00:00:08,091 --> 00:00:09,592
Počet pozretí
158 023

3
00:00:13,263 --> 00:00:15,640
Polovica pozretí som ja, čo?

4
00:00:15,724 --> 00:00:17,267
Tak druhá polovica zase ja.

5
00:00:25,525 --> 00:00:27,485
{\an8}Naštval si sa,
keď som ju chcel propagovať.

6
00:00:27,569 --> 00:00:29,904
{\an8}Teraz je to hit.
Dlžíš mi 10 babiek. Nemáš zač.

7
00:00:29,988 --> 00:00:32,282
{\an8}Ste ku mne oveľa lepší, než som ja k vám.

8
00:00:32,365 --> 00:00:34,993
{\an8}Skromnosť je dobrá pre hviezdu,
no nie je to presvedčivé.

9
00:00:35,452 --> 00:00:37,162
{\an8}-Pre hviezdu?
-Nechaj tak.

10
00:00:37,245 --> 00:00:39,122
{\an8}-Ide sem Ana.
-Ana?

11
00:00:39,205 --> 00:00:40,457
{\an8}Ana Caetanová, nepočul si?

12
00:00:48,757 --> 00:00:51,259
{\an8}Zdravím, dámy. Rád vás tu vidím.

13
00:00:51,342 --> 00:00:54,054
{\an8}-Toni je u seba, poďte so mnou.
-Pracuješ v pyžame?

14
00:00:54,137 --> 00:00:55,305
Nevšimol si to.

15
00:00:55,388 --> 00:00:57,307
Nebojte sa, pod pultom sa nikto neskrýva.

16
00:00:57,724 --> 00:00:58,558
Čo?

17
00:00:58,641 --> 00:01:01,019
Nikto sa neskrýva pod pultom.

18
00:01:01,478 --> 00:01:03,980
Fajn, ale ak nikto nie je
za pultom ani pod pultom,

19
00:01:04,064 --> 00:01:06,066
načo to hovoríš?

20
00:01:06,149 --> 00:01:10,487
Aby ste si boli isté.

21
00:01:10,570 --> 00:01:12,072
Nechápem.

22
00:01:12,572 --> 00:01:15,950
Ako tvrdiť, že Celos Portiolli
nemá nič spoločné s vynálezom

23
00:01:16,034 --> 00:01:18,078
-telefónu.
........