1
00:00:05,964 --> 00:00:08,883
Některé kamerové záběry
tohoto dílu byly obnoveny

2
00:00:08,967 --> 00:00:11,052
na základě důvěryhodných výpovědí.

3
00:00:16,558 --> 00:00:20,937
DVACET MINUT PO BOMBOVÝCH ÚTOCÍCH

4
00:01:30,090 --> 00:01:32,884
AMERICKÁ ŠTVANICE:

5
00:01:32,967 --> 00:01:38,431
ÚTOK NA BOSTONSKÝ MARATON

6
00:01:40,100 --> 00:01:43,228
2. DÍL
AMERICKÝ SEN

7
00:01:44,104 --> 00:01:48,525
18. DUBNA 2013

8
00:01:49,192 --> 00:01:50,235
{\an8}HOTEL SHERATON

9
00:01:50,318 --> 00:01:51,402
{\an8}74 HODIN – ČTVRTEK

10
00:01:51,486 --> 00:01:54,989
{\an8}75 HODIN – ČTVRTEK

11
00:01:55,073 --> 00:01:57,200
{\an8}Dobrý den, jsem Richard DesLauriers,

12
00:01:57,283 --> 00:02:00,161
{\an8}zvláštní agent
řídící bostonskou divizi FBI.

13
00:02:00,870 --> 00:02:04,290
Kvůli identifikaci podezřelých
dnes zveřejníme informace.

14
00:02:07,252 --> 00:02:11,131
{\an8}ZVLÁŠTNÍ POVĚŘENÝ AGENT FBI

15
00:02:11,214 --> 00:02:13,675
{\an8}Tehdy jsem to nevěděl, ale ta tiskovka

16
00:02:13,758 --> 00:02:17,428
uspořádaná v Sheratonu
ve čtvrtek večer dne 18. dubna 2013,

17
00:02:17,512 --> 00:02:20,557
odstartovala nejvýznamnějších
48 hodin mé kariéry.

18
00:02:21,391 --> 00:02:24,477
Někdo tyto osoby
může znát jako přátele, sousedy,

19
00:02:24,561 --> 00:02:28,273
spolupracovníky, případně mohou patřit
do rodiny podezřelých.

20
00:02:28,356 --> 00:02:29,983
{\an8}Bylo to překotné.

21
00:02:30,066 --> 00:02:32,193
{\an8}Řekli jsme to veřejnosti.

22
00:02:32,277 --> 00:02:34,863
{\an8}Sdělili jsme jim, kdo byl identifikován.

23
00:02:34,946 --> 00:02:36,614
Ukázali jsme jim fotky.

........