1
00:00:15,974 --> 00:00:18,518
Musíme se vrátit zpět, abychom pochopili,

2
00:00:19,686 --> 00:00:20,603
co se stalo.

3
00:00:34,659 --> 00:00:36,327
SOVĚTSKÝ SVAZ

4
00:00:38,580 --> 00:00:42,751
V roce 1944 si sovětský diktátor
Josif Stalin usmyslel,

5
00:00:42,834 --> 00:00:46,671
že celý čečenský národ
pomáhá nacistickému Německu.

6
00:00:46,755 --> 00:00:49,132
Proto byli naloženi do dobytčích vagónů

7
00:00:49,215 --> 00:00:52,093
a posláni do odlehlé oblasti
ve střední Asii.

8
00:00:53,595 --> 00:00:58,308
Šlo o masové vyhnání celého národa.
Polovina z nich cestou zemřela.

9
00:00:59,851 --> 00:01:01,061
Mezi přeživšími

10
00:01:01,144 --> 00:01:05,273
byl i Tamerlanův a Džocharův
děda Zaindy Carnajev.

11
00:01:06,566 --> 00:01:10,236
Aby se Zaindy uživil a zabezpečil rodinu,

12
00:01:10,320 --> 00:01:14,407
prohledával vrakoviště a hledal díly,
které by mohl prodat.

13
00:01:15,700 --> 00:01:19,120
Jednoho dne naházel věci do auta,
aniž by si uvědomil,

14
00:01:19,204 --> 00:01:24,209
že je mezi nimi ostrá munice,
která explodovala a na místě ho zabila.

15
00:01:26,252 --> 00:01:30,465
Jeho syn Anzor
se potkal se Zubeidat a vzali se.

16
00:01:30,548 --> 00:01:31,633
Měli čtyři děti.

17
00:01:32,801 --> 00:01:36,096
Nejstarší byl Tamerlan, nejmladší Džochar.

18
00:01:37,097 --> 00:01:41,893
Ve Spojených státech v oblasti Bostonu
získali uprchlický status.

19
00:01:41,976 --> 00:01:43,770
Otec šel za americkým snem.

20
00:01:46,022 --> 00:01:47,232
Po příjezdu

21
00:01:48,900 --> 00:01:52,320
se ten sen ale neuskutečnil.

22
00:01:52,403 --> 00:01:55,949
Prostě to nešlo podle plánu.

23
00:01:59,160 --> 00:02:01,913
........