1
00:00:11,208 --> 00:00:13,458
OTEC PILÓN ZAKLÁDÁ SKUPINU HEPTA

2
00:00:18,166 --> 00:00:19,333
„MRTVÍ NEMLUVÍ“

3
00:00:19,416 --> 00:00:22,083
GLORIA PALOMEQUEOVÁ
VĚŠTKYNĚ A LÉKÁRNICE, ČLENKA HEPTY

4
00:00:22,166 --> 00:00:26,041
SKUPINA HEPTA HLÁSÍ
PARANORMÁLNÍ JEVY V PALÁCI VERGARA

5
00:00:26,125 --> 00:00:28,458
VYŠETŘOVÁNÍ PARANORMÁLNÍCH PŘÍPADŮ

6
00:00:28,541 --> 00:00:31,291
INSPIROVÁNO SKUTEČNÝMI UDÁLOSTMI

7
00:00:46,250 --> 00:00:48,833
„JEVY V PALÁCI“

8
00:00:48,916 --> 00:00:52,208
JEVY

9
00:01:16,791 --> 00:01:19,000
Dovolte. Děkuji.

10
00:01:21,000 --> 00:01:24,333
Otče, taková doba.
Už jsme mysleli, že jste zemřel.

11
00:01:24,416 --> 00:01:26,750
Neboj, synku. Až umřu, dám ti znamení.

12
00:01:26,833 --> 00:01:28,791
- Bože chraň.
- Pojďme zpátky.

13
00:01:29,833 --> 00:01:30,958
Černá? S mlékem?

14
00:01:31,041 --> 00:01:34,000
První černá. Přišel ještě někdo?

15
00:01:34,083 --> 00:01:35,375
Jste první, Otče.

16
00:01:36,375 --> 00:01:37,291
Díky, synku.

17
00:02:08,458 --> 00:02:10,541
M-teorie Edwarda Wittena…

18
00:02:10,625 --> 00:02:12,666
NOVÉ HORIZONTY V TEORETICKÉ FYZICE

19
00:02:12,750 --> 00:02:16,750
…má původ v teorii strun,

20
00:02:17,250 --> 00:02:21,041
podle niž jsou všechny částice…

21
00:02:25,708 --> 00:02:27,666
Hele, tohle nechápu.

22
00:02:28,208 --> 00:02:32,666
Slíbil jsem profesorům z Cambridge,
že je večer vezmeme na dršťky.

23
00:02:32,750 --> 00:02:33,875
Dršťky k večeři?

24
00:02:33,958 --> 00:02:35,666
Co čekáš od Angličanů…
........