1
00:01:25,931 --> 00:01:28,493
POKUD LETADLO NEMŮŽE BEZPEČNĚ LETĚT

2
00:01:28,494 --> 00:01:31,931
Z DŮVODU NEDOSTATKU
PALIVA NEBO JINÝCH PROBLÉMŮ

3
00:01:32,014 --> 00:01:37,914
PILOT VYDÁ PROHLÁŠENÍ ÚŘADŮM

4
00:01:41,722 --> 00:01:47,622
TOTO LETADLO MÁ PAK HLAVNÍ PRIORITU
PŘISTÁNÍ DŘÍV NEŽ OSTATNÍ LETADLA

5
00:01:52,889 --> 00:01:57,473
V LETECKÉM SVĚTĚ SE TO ROVNÁ
VYHLÁŠENÍ STANNÉHO PRÁVA

6
00:01:57,555 --> 00:01:59,722
VŠECHNO OSTATNÍ SE ZASTAVÍ

7
00:01:59,805 --> 00:02:03,722
A POTŘEBY LETADLA MUSÍ
NAHRADIT JAKÁKOLI OSTATNÍ NAŘÍZENÍ.

8
00:02:19,805 --> 00:02:25,705
VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU

9
00:02:35,097 --> 00:02:37,805
Pravděpodobně budeme muset
před přistáním několikrát kroužit.

10
00:02:37,889 --> 00:02:39,764
Ano, vypadá to na hustý provoz.

11
00:02:47,014 --> 00:02:48,847
Co je? Někdo, koho znáš?

12
00:02:49,847 --> 00:02:50,889
Ne.

13
00:03:07,223 --> 00:03:09,722
V kterém letadle bude hodně lidí?

14
00:03:09,806 --> 00:03:10,764
Prosím?

15
00:03:11,514 --> 00:03:14,389
Je léto, takže dovolenková místa?

16
00:03:14,472 --> 00:03:16,223
Letí do jihovýchodní Asie hodně lidí?

17
00:03:16,889 --> 00:03:19,764
Kam letíte, pane?

18
00:03:20,056 --> 00:03:23,514
Chci někam daleko,
kam létá hodně lidí.

19
00:03:25,264 --> 00:03:26,264
Co?

20
00:03:27,014 --> 00:03:28,139
Nic, pane.

21
00:03:29,514 --> 00:03:32,806
Kolik lidí je v letu
v jednu čtyřicet?

22
00:03:34,597 --> 00:03:37,514
Nemáme oprávnění
poskytovat tyto informace.

23
00:03:38,389 --> 00:03:41,014
Jenom se ptám, kolik letí lidí.

........