1
00:01:02,670 --> 00:01:06,510
Ani nemá jméno...

2
00:01:06,511 --> 00:01:10,430
Ani nemá jméno...

3
00:01:10,431 --> 00:01:12,389
Ani nemá jméno...

4
00:01:12,390 --> 00:01:14,269
Jak se opovažuješ,
bezejmenný zmetku?

5
00:01:14,270 --> 00:01:15,909
Nepamatuješ si ani vlastní jméno.

6
00:01:15,910 --> 00:01:17,910
Nebo možná lžeš, že si nepamatuješ.

7
00:01:18,190 --> 00:01:20,151
Nikdy jsi neměl jméno, co?

8
00:01:23,231 --> 00:01:26,189
- Ani nemá jméno!
- Nemá žádné jméno.

9
00:01:26,190 --> 00:01:28,550
- Nemá žádné jméno!
- Je bezejmenný!

10
00:01:28,951 --> 00:01:32,190
Otče, máme problém.

11
00:01:32,310 --> 00:01:33,990
Prosím, rychle.

12
00:01:37,030 --> 00:01:40,151
Otče, Ha Jun se neprobírá.

13
00:01:41,071 --> 00:01:44,351
Najednou po něm vyjel a
praštil ho.

14
00:01:46,351 --> 00:01:47,670
To nic.

15
00:02:07,110 --> 00:02:08,151
(On Ha Jun)

16
00:02:26,590 --> 00:02:27,631
Jsem tu.

17
00:02:29,911 --> 00:02:31,041
Zranil se někdo?

18
00:02:31,550 --> 00:02:35,269
Dítě si hrálo.
Upadlo a zemřelo.

19
00:02:35,270 --> 00:02:36,550
Jak to mám nahlásit?

20
00:02:42,270 --> 00:02:43,791
Chápu, zpracuju případ.

21
00:02:44,430 --> 00:02:46,149
Navštivte mě, až vám skončí směna.

22
00:02:46,150 --> 00:02:47,511
Dáme si jídlo.

23
00:02:47,631 --> 00:02:48,631
Jistě.

24
00:03:02,110 --> 00:03:03,231
Jak se jmenuješ?
........