1
00:00:11,040 --> 00:00:17,249
ZEMĚ MŮŽE PŘEŽÍT
VÁLKU, NEMOC A CHUDOBU.

2
00:00:17,250 --> 00:00:21,350
NICMÉNĚ NELZE PŘEŽÍT V TAKOVÉ ZEMI,

3
00:00:21,351 --> 00:00:25,461
KDE NEEXISTUJE SPRAVEDLNOST
<i>PABLO VICTORIA</i>

4
00:00:34,300 --> 00:00:35,701
SLUŽEBNÍ PŘÍSAHA

5
00:00:36,141 --> 00:00:37,781
- Služební přísaha.
- Služební přísaha.

6
00:00:38,671 --> 00:00:42,111
Je mi ctí, že jsem byl povolán,

7
00:00:42,441 --> 00:00:45,980
abych sloužil zemi a lidu
jako státní prokurátor.

8
00:00:46,650 --> 00:00:50,251
Chápu, jak velký význam
mají mé povinnosti,

9
00:00:50,721 --> 00:00:53,889
které znamenají hájit
spravedlnost, lidská práva

10
00:00:53,890 --> 00:00:56,210
a chránit občany
a komunitu před zločinem.

11
00:00:59,060 --> 00:01:01,560
1. DÍL

12
00:01:20,680 --> 00:01:21,960
- Co to děláte?
- Kruciš.

13
00:01:22,881 --> 00:01:24,821
Zdravím, prokurátore.

14
00:01:25,491 --> 00:01:28,091
Jste tady, abyste prosazovali zákon.
Proč na ně jenom zíráte?

15
00:01:28,321 --> 00:01:29,681
Jsme ve Společné bezpečnostní zóně?

16
00:01:30,221 --> 00:01:32,181
Je tohle demarkační zóna?

17
00:01:35,030 --> 00:01:36,430
Koukám, že jste ozbrojení.

18
00:01:38,331 --> 00:01:39,529
Na co čekáte, kapitáne?

19
00:01:39,530 --> 00:01:41,200
No tak. Čekali jsme na povolení.

20
00:01:41,831 --> 00:01:44,739
Říkal jsem vám, že se jejich šéf
schová, a že to je naléhavé.

21
00:01:44,740 --> 00:01:47,170
Říkal jsem, že je
máte prostě zatknout, ne?

22
00:01:47,740 --> 00:01:51,310
Tohle je 21. století.
No tak. Víte, jak to je.

........