1
00:02:17,016 --> 00:02:19,933
Ano, bravo! Díky!

2
00:02:20,100 --> 00:02:21,725
- Jedna nula.
- Dva nula!

3
00:02:21,891 --> 00:02:22,891
- Dva nula?
- Jo.

4
00:02:23,058 --> 00:02:25,350
- Pro mě.
- Koňský povoz.

5
00:02:25,516 --> 00:02:26,766
Koňský povoz!

6
00:02:37,891 --> 00:02:40,766
Velmi vtipné!
Nemáme stejný smysl pro humor.

7
00:02:40,933 --> 00:02:42,225
Podívej! Skvrna.

8
00:02:42,391 --> 00:02:43,516
- Co?
- Mám tě!

9
00:02:47,600 --> 00:02:48,975
Já tebe taky!

10
00:02:49,141 --> 00:02:50,433
To mě rozesmálo.

11
00:02:50,600 --> 00:02:53,183
Pochopitelně. Bylo to velmi vtipné.

12
00:02:53,350 --> 00:02:57,016
Bylo to vtipné!
Nic vtipnějšího jsem neviděl. Dobrá práce.

13
00:02:57,266 --> 00:02:59,016
Dost! Ztrácíme tu čas.

14
00:02:59,350 --> 00:03:01,058
Musíme to umýt.

15
00:03:01,225 --> 00:03:04,100
Večer mám druhou lekci kurzu Čisté síly.

16
00:03:04,266 --> 00:03:05,975
Jdeme na to.

17
00:03:06,433 --> 00:03:09,058
- Pracuj si sám.
- Dost!

18
00:03:09,225 --> 00:03:10,975
Hlavní slovo mám já!

19
00:03:12,141 --> 00:03:14,808
Dobře, ale já mám druhé slovo.

20
00:03:15,058 --> 00:03:17,100
- Je mi to fuk.
- Promiň.

21
00:03:17,266 --> 00:03:20,975
Pan Všerozhodující.
Tak se na ta rozhodnutí připrav.

22
00:03:21,141 --> 00:03:23,100
Připrav se na ně.

23
00:03:37,600 --> 00:03:39,933
- Zatraceně.
........