1
00:00:07,197 --> 00:00:09,636
Nežertoval jsi, když jsi říkal,
že jsi koupil spoustu kaučuku.

2
00:00:09,756 --> 00:00:12,931
Guvernér se zaměří na to,
aby mi pomohl se ho zbavit.

3
00:00:13,051 --> 00:00:15,821
- Není to záležitost principu?
- Dělají to všichni naši konkurenti.

4
00:00:15,941 --> 00:00:18,514
Potřebujeme, aby k tomu
manželství došlo co nejdříve.

5
00:00:18,634 --> 00:00:22,378
- Nechci, aby šel proti mně.
- Bombardovali Singapur.

6
00:00:22,498 --> 00:00:24,046
Pozor!

7
00:00:24,166 --> 00:00:27,472
Ne, ne, ne. Naši chlapci
to mají naprosto pod kontrolou.

8
00:00:27,592 --> 00:00:30,986
- Musím se připojit ke svému pluku.
- Dávej na sebe pozor, Charlie.

9
00:00:31,106 --> 00:00:32,600
Povídá se leccos.

10
00:00:32,720 --> 00:00:35,571
- Solomon Langfield?
- A jeho syn, to velké dřevo.

11
00:00:35,691 --> 00:00:37,953
Mám Joan velmi rád.

12
00:00:38,073 --> 00:00:40,186
Ale opravdu si ji nechci vzít.

13
00:01:05,456 --> 00:01:08,180
Singapur se vzpamatovává
z další noci těžkého bombardování.

14
00:01:08,270 --> 00:01:10,500
Naši chlapci zatím postupují,

15
00:01:10,590 --> 00:01:12,620
aby se postavili Japoncům čelem.

16
00:01:12,710 --> 00:01:15,100
Probíhají práce
na zajištění národních mostů.

17
00:01:15,200 --> 00:01:18,222
Ano! Obrana Singapuru
se zdá silnější než kdy dřív.

18
00:01:18,342 --> 00:01:22,787
A nyní optimističtější zpráva.
Singapurská firma slaví 50leté výročí.

19
00:01:22,907 --> 00:01:26,197
Blackett & Webb je jedním
z předních dodavatelů kaučuku v zemi.

20
00:01:26,317 --> 00:01:28,970
A my se nemůžeme dočkat, s čím přijdou,

21
00:01:29,060 --> 00:01:31,832
aby oslavili tyto slavné narozeniny.

22
00:01:36,170 --> 00:01:39,740
Samozřejmě, že Japonci
........