1
00:00:23,898 --> 00:00:26,776
Když vědci poprvé přišli do Ngogo,

2
00:00:31,906 --> 00:00:34,701
objevili vyspělou šimpanzí společnost.

3
00:00:47,422 --> 00:00:49,883
V průběhu desetiletí se tato společnost

4
00:00:50,717 --> 00:00:55,430
rozrostla v největší skupinu šimpanzů,
kterou kdy člověk znal.

5
00:00:56,639 --> 00:00:58,141
Rozšířila své území,

6
00:00:59,809 --> 00:01:01,311
ovládla celý les

7
00:01:02,604 --> 00:01:05,148
a vybudovala vlastní říši.

8
00:01:14,032 --> 00:01:16,034
Ale vznikala tu rivalita

9
00:01:17,494 --> 00:01:19,913
a došlo k rozdělení říše.

10
00:01:23,917 --> 00:01:27,921
Malá, ale mocná skupina samců
se oddělila a vytvořila vlastní klan.

11
00:01:29,881 --> 00:01:30,924
Stal se z nich

12
00:01:32,842 --> 00:01:33,968
západní klan.

13
00:01:35,804 --> 00:01:38,223
Z šimpanzů, kteří po léta žili společně,

14
00:01:39,724 --> 00:01:41,226
se stali nepřátelé.

15
00:01:49,734 --> 00:01:50,985
A nyní…

16
00:01:52,987 --> 00:01:56,116
jejich rivalita přerostla
ve smrtelnou hrozbu.

17
00:02:01,579 --> 00:02:04,666
ŠIMPANZÍ ŘÍŠE

18
00:02:06,292 --> 00:02:12,507
CENTRÁLNÍ NGOGO

19
00:02:26,563 --> 00:02:28,356
Stálo je to teprve pár dní,

20
00:02:28,940 --> 00:02:30,775
co šimpanzi z centrálního klanu

21
00:02:31,818 --> 00:02:33,194
našli mrtvého Kotletu.

22
00:02:40,076 --> 00:02:42,787
Nevíme, jak dalece šimpanzi chápou smrt…

23
00:02:45,290 --> 00:02:46,708
ani zda truchlí.

24
00:02:51,129 --> 00:02:54,716
Ale ztráta Kotlety je očividně zasáhla.

25
........