1
00:00:06,000 --> 00:00:08,750
Proč jste řekli Orovi o Badshahovi?

2
00:00:09,791 --> 00:00:11,166
Bylo to naše tajemství.

3
00:00:11,250 --> 00:00:16,000
Když jsme na policii zaútočili naposledy,

4
00:00:16,083 --> 00:00:18,625
válčilo celé město

5
00:00:19,833 --> 00:00:24,875
a my byli úplně pohřbeni
pod břemenem důsledků.

6
00:00:24,958 --> 00:00:25,958
Ale Meero,

7
00:00:26,666 --> 00:00:29,041
ve chvíli, kdy mě Badshah pozná, je konec.

8
00:00:30,458 --> 00:00:33,083
Ora si všimne,
že mi chybí zub, a budu hotová.

9
00:00:33,166 --> 00:00:35,541
Proč to nemáš ještě spravené?

10
00:00:35,625 --> 00:00:37,458
Pořád chodíš Nahoru.

11
00:00:37,541 --> 00:00:38,541
Co tam děláš?

12
00:00:39,208 --> 00:00:40,583
To je komplikované, Davide.

13
00:00:40,666 --> 00:00:45,083
Je to komplikované,
protože chodíš k zubaři, co je k ničemu.

14
00:00:45,166 --> 00:00:46,208
Tak neschopný…

15
00:00:46,291 --> 00:00:49,125
Davide, snaž se pochopit její pocity.

16
00:00:49,208 --> 00:00:52,166
Tolik schůzek nemůže být jen kvůli zubu.

17
00:00:52,666 --> 00:00:55,041
Rýsuje se něco mezi vámi dvěma, Rumi?

18
00:00:56,666 --> 00:00:59,666
Vůbec ne. Jakmile mi spraví zub,

19
00:00:59,750 --> 00:01:02,375
kousnu ho a získám
panickou krev pro vás oba.

20
00:01:04,125 --> 00:01:07,208
Nikdy nezapomeň na chybu,
kterou udělal Abdul Hakim.

21
00:01:07,291 --> 00:01:11,791
V našem světě přijdeš
kvůli zamilovanosti o hlavu.

22
00:01:42,958 --> 00:01:45,416
{\an8}KDYŽ LÁSKA ZUBY VYCENÍ

23
00:01:50,666 --> 00:01:53,875
Co to je?

24
00:01:53,958 --> 00:01:57,375
........