1
00:00:26,040 --> 00:00:27,000
<i>Zmizení</i>

2
00:00:27,000 --> 00:00:30,570
<i>outdoorsmana Garyho
Hinge zasáhlo celý národ,</i>

3
00:00:30,570 --> 00:00:32,580
<i>když jsme zveřejnili jeho příběh.</i>

4
00:00:32,580 --> 00:00:36,277
<i>Ten dojal i vyděsil miliony lidí</i>

5
00:00:36,277 --> 00:00:38,730
<i>a pomoc s nalezením jeho ostatků</i>

6
00:00:38,730 --> 00:00:42,630
<i>nám nabídla celá řada lidí, od strážců
parku po výsadkáře.</i>

7
00:00:42,630 --> 00:00:44,790
<i>A ano, můžete se spolehnout,</i>

8
00:00:44,790 --> 00:00:47,825
<i>že tento příběh budeme i nadále sledovat.</i>

9
00:00:47,850 --> 00:00:51,870
<i>Díky tipům od diváků, kteří také
žijí v této oblasti,</i>

10
00:00:51,870 --> 00:00:55,530
<i>jsme učinili další ohromující objev.</i>

11
00:00:55,530 --> 00:00:58,770
<i>Jen něco přes rok poté,
co se Gary</i>

12
00:00:58,770 --> 00:01:02,940
<i>28. září 2018 ztratil, byla v pozdních
hodinách ve svém</i>

13
00:01:02,940 --> 00:01:05,250
<i> zamčeném domě u dálnice č.50</i>

14
00:01:05,250 --> 00:01:07,623
<i>nalezena mrtvá mladá žena.</i>

15
00:01:08,670 --> 00:01:12,090
<i>O několik hodin později zmizela</i>

16
00:01:12,090 --> 00:01:16,355
<i>na stejném úseku této odlehlé
pouštní dálnice další žena.</i>

17
00:01:16,470 --> 00:01:19,390
<i>Jakmile jsem to začal zkoumat,</i>

18
00:01:20,790 --> 00:01:24,780
<i> uvědomil jsem si, že to všechno
je součástí mnohem větší záhady,</i>

19
00:01:24,780 --> 00:01:28,020
<i>než jsem si kdy dokázal představit,</i>

20
00:01:28,020 --> 00:01:32,096
<i> a že se to odehrává přímo před
našimi zraky.</i>

21
00:01:36,056 --> 00:01:38,860
<i>28. září 2018
12:38</i>

22
00:01:38,947 --> 00:01:41,610
<i>911, kde potřebujete naši pomoc?</i>

23
00:01:43,556 --> 00:01:44,556
<i>Haló?</i>
........