1
00:00:01,700 --> 00:00:03,938
Po šesti dalších domech

2
00:00:03,963 --> 00:00:07,230
Jsem si jistý, že
"opravený" znamená zchátralý.

3
00:00:07,299 --> 00:00:10,200
No, součástí zábavy je představovat si,
co by mohlo být.

4
00:00:10,235 --> 00:00:12,635
Mohlo by to být drahé

5
00:00:12,671 --> 00:00:15,933
a špinavé a hlučné a dokonce nebezpečné.

6
00:00:17,709 --> 00:00:20,310
Hej, proč to nevyřídíš
s tím realitním agentem?

7
00:00:20,346 --> 00:00:21,346
Jdu to tu prozkoumat.

8
00:00:23,315 --> 00:00:24,814
Ahoj.

9
00:00:24,850 --> 00:00:26,749
Tori Vargasová. Nějaké otázky?

10
00:00:26,818 --> 00:00:28,318
Ano, mám jich spoustu.

11
00:00:28,354 --> 00:00:30,553
O školních obvodech,
o krajinných úpravách odolných vůči suchu,

12
00:00:30,589 --> 00:00:32,188
seismické modernizaci...

13
00:00:32,223 --> 00:00:34,190
Někdo přišel připravený.

14
00:00:34,225 --> 00:00:36,192
Zahrnuje to i předběžné schválení úvěru?

15
00:00:36,227 --> 00:00:38,094
- Pokud ne, mohu vám pomoci.
- Ale ne.

16
00:00:38,162 --> 00:00:41,364
Jít na dny otevřených dveří domů,
které si nemůžeme dovolit, je náš nový koníček.

17
00:00:41,399 --> 00:00:43,032
A někdy jsou tam sušenky.

18
00:00:43,067 --> 00:00:46,538
To je ale zábava!
Uh, omluvte mě na chvilku.

19
00:00:47,171 --> 00:00:48,437
Ahoj.

20
00:01:03,021 --> 00:01:06,022
Vyrostl jsem se čtecím koutkem
jako je tahle.

21
00:01:06,057 --> 00:01:09,553
Ležela jsem v hromadě polštářů
a pozorovala padající sníh.

22
00:01:09,861 --> 00:01:13,462
To zní... nepohodlně.

23
00:01:13,531 --> 00:01:15,364
Spousta práce je jen kosmetická.
........