1
00:01:23,290 --> 00:01:28,543
Cena za najlepšiu réžiu
na festivale v Cannes.

2
00:01:30,967 --> 00:01:36,622
Keď bolo dieťa dieťaťom,
kráčalo, hojdajúc rukami.

3
00:01:36,737 --> 00:01:41,991
Z potoku chcelo mať rieku
a z rieky dravý prúd.

4
00:01:42,090 --> 00:01:45,187
A z tejto mláky more.

5
00:01:46,145 --> 00:01:50,582
Keď bolo dieťa dieťaťom,
nevedelo, že je dieťa.

6
00:01:50,681 --> 00:01:56,076
Všetko bolo plné života
a všetok život bol jedno.

7
00:01:56,257 --> 00:02:01,230
Keď bolo dieťa dieťaťom,
na nič nemalo názor.

8
00:02:01,338 --> 00:02:07,036
Nemalo žiadne zvyky. Sedelo
v tureckom sede, zavše bežalo,

9
00:02:07,184 --> 00:02:11,762
vlasy malo kučeravé
a nerobilo grimasy

10
00:02:11,877 --> 00:02:13,857
pri fotografovaní.

11
00:02:14,099 --> 00:02:18,276
Slovenská televízia Bratislava
uvádza film Wima Wendersa

12
00:02:19,039 --> 00:02:22,743
V hlavných úlohách:

13
00:02:43,421 --> 00:02:47,350
Kamera:

14
00:02:48,345 --> 00:02:52,308
Dekorácie:

15
00:02:58,048 --> 00:03:02,177
Strih:

16
00:03:03,005 --> 00:03:07,085
Hudba:

17
00:03:12,900 --> 00:03:17,396
Scenár:

18
00:03:18,341 --> 00:03:24,637
NEBO NAD BERLÍNOM

19
00:04:12,952 --> 00:04:14,390
Pozri.

20
00:04:27,703 --> 00:04:32,815
Útecha dvihnúť hlavu
a uprieť zrak do diaľky

21
00:04:33,470 --> 00:04:39,610
a v očiach ľudí uvidieť
farby osvietené slnkom.

22
00:04:42,483 --> 00:04:47,201
Konečne šialená a nie viac sama.
Šialená a konečne vykúpená.

........