1
00:00:52,093 --> 00:00:54,971
PANDORA: TEMNÁ MINULOST

2
00:01:04,314 --> 00:01:05,899
Slibuji,

3
00:01:05,982 --> 00:01:10,904
že budu vládnout
v souladu s ústavou, chránit zemi,

4
00:01:10,987 --> 00:01:13,239
věrně vykonávat povinnosti prezidenta,

5
00:01:13,323 --> 00:01:16,659
prosazovat svobodu a blahobyt lidu

6
00:01:16,743 --> 00:01:19,329
a snažit se rozvíjet národní kulturu.

7
00:01:20,955 --> 00:01:23,416
{\an8}8. DÍL

8
00:01:25,335 --> 00:01:27,170
{\an8}Chceš vidět sestru?

9
00:01:27,253 --> 00:01:30,465
{\an8}Tak dělej, co ti řeknu.

10
00:01:31,633 --> 00:01:35,178
{\an8}Jestli tvá sestra selže,
musíš to dokončit za ni.

11
00:01:35,261 --> 00:01:37,472
{\an8}Pokud ne, zemře.

12
00:01:37,555 --> 00:01:39,391
{\an8}Ne. Nezabíjejte ji, prosím.

13
00:01:42,811 --> 00:01:46,690
{\an8}To záleží na tobě, Stopětko.

14
00:01:48,191 --> 00:01:51,653
{\an8}Tohle všechno děláš pro ni,

15
00:01:53,405 --> 00:01:54,406
{\an8}Stopětko.

16
00:02:03,123 --> 00:02:06,084
To slibuji přede všemi.

17
00:02:06,584 --> 00:02:08,920
Prezident Ko Tcheson.

18
00:02:16,052 --> 00:02:20,140
<i>Dělám to pro sestru. Všechno dělám pro ni.</i>

19
00:02:35,280 --> 00:02:36,322
Jdeme.

20
00:02:53,048 --> 00:02:54,382
Sakra!

21
00:03:09,731 --> 00:03:14,694
Zavolej Čoovi. Jestli tu svini nedostane,
všechny vás zabiju!

22
00:03:21,326 --> 00:03:23,286
Ségra, hrozně jsi mi chyběla.

23
00:03:24,579 --> 00:03:25,580
Co je?

24
00:03:39,511 --> 00:03:40,512
Co se stalo?

25
........