1
00:00:00,300 --> 00:00:03,512
MEGABOXJOONGANG PLUS M UVÁDÍ

2
00:00:20,447 --> 00:00:25,993
KNIHA O RYBÁCH

3
00:00:27,245 --> 00:00:37,547
TENTO FILM VYCHÁZÍ Z PŘEDMLUVY KNIHY
O RYBÁCH NAPSANÉ CHUNG YAK-JEONEM

4
00:00:51,810 --> 00:00:54,897
1801, DYNASTIE JOSEON

5
00:01:07,618 --> 00:01:09,495
Takže vy jste Chung Yak-jeon.

6
00:01:11,747 --> 00:01:15,460
Předpokládám, že tato zkouška byla
pouze kvůli snaze dostat se ke dvoru.

7
00:01:17,545 --> 00:01:21,507
Dřív jste to odmítal,
co vás přimělo změnit názor?

8
00:01:22,258 --> 00:01:27,305
Jak bych mohl sloužit svému
velkému králi z pohodlí svého domova?

9
00:01:27,555 --> 00:01:30,662
KRÁL JEONGJO

10
00:01:30,663 --> 00:01:32,685
S lichotkami vážně nešetříte.

11
00:01:34,687 --> 00:01:38,190
Už vidím, že starší bratr
je lepší mladšího.

12
00:01:39,358 --> 00:01:43,152
Mně nevadí zájem vaší
rodiny o západní učení.

13
00:01:43,153 --> 00:01:44,238
Ale

14
00:01:45,532 --> 00:01:48,993
ostatní tak shovívaví nebudou.

15
00:01:49,952 --> 00:01:53,832
Řekněte mi, jaká je
nejdůležitější ctnost dvořana?

16
00:01:55,667 --> 00:01:57,377
Přežití.

17
00:01:59,628 --> 00:02:04,717
Na ničem jiném nezáleží,
jenom na přežití.

18
00:02:05,718 --> 00:02:08,972
Jednoho dne budu
vás a vaše bratry potřebovat.

19
00:02:10,180 --> 00:02:12,517
Takže vydržte, ať se děje cokoliv.

20
00:02:14,893 --> 00:02:16,020
Rozumíte?

21
00:02:19,273 --> 00:02:22,568
Vaše přání je mým
rozkazem, Vaše Veličenstvo.

22
00:02:24,445 --> 00:02:29,867
Ve jménu Otce, Syna
a Ducha svatého

23
........