1
00:00:50,341 --> 00:00:54,888
ROZVODOVÝ PRÁVNÍK ŠIN

2
00:02:44,497 --> 00:02:49,961
ROZVODOVÝ PRÁVNÍK ŠIN

3
00:02:50,587 --> 00:02:52,505
{\an8}6. DÍL

4
00:03:00,138 --> 00:03:01,931
{\an8}ČOKOLÁDOVÝ DŽEM

5
00:03:19,490 --> 00:03:20,742
Pro vás, mami a tati.

6
00:03:23,620 --> 00:03:24,704
A pro tebe, Ču-hwo.

7
00:03:25,955 --> 00:03:26,998
ČOKOLÁDOVÝ DŽEM

8
00:03:31,836 --> 00:03:32,837
Bože.

9
00:03:51,564 --> 00:03:54,776
ZDE LEŽÍ ŠIN ČU-HWA
ODPOČÍVEJ V POKOJI

10
00:03:59,280 --> 00:04:01,074
Mami, tati, pro vás dnes jen květiny.

11
00:04:02,200 --> 00:04:03,576
Ču-hwa má narozeniny.

12
00:04:07,914 --> 00:04:10,250
Všichni poslouchejte.

13
00:04:13,169 --> 00:04:14,504
Vážně.

14
00:04:15,672 --> 00:04:17,590
To mi nemůžete dělat.

15
00:04:18,174 --> 00:04:19,133
Dobře?

16
00:04:20,343 --> 00:04:22,720
Něco jsem si o sobě uvědomil.

17
00:04:24,138 --> 00:04:27,767
Mám dobré srdce.

18
00:04:27,850 --> 00:04:28,893
Jsem měkkota.

19
00:04:30,770 --> 00:04:33,982
Měli jste se dožít aspoň 80 let.

20
00:04:35,316 --> 00:04:38,319
Tati, já sice nemám co mluvit,

21
00:04:39,028 --> 00:04:41,656
ale věděl jsem, že moc piješ.

22
00:04:43,032 --> 00:04:44,242
A ty.

23
00:04:44,826 --> 00:04:45,660
Šin Ču-hwo.

24
00:04:46,494 --> 00:04:48,246
Měla by ses cítit nejhůř.

25
00:04:49,247 --> 00:04:52,166
Od naší generace se očekává,
........