1
00:00:17,460 --> 00:00:20,096
Od včerejška se Dr. Hague neozval.

2
00:00:20,176 --> 00:00:21,820
Dr. Hague se pohřešuje.

3
00:00:21,900 --> 00:00:24,635
Dům mu vypálili.
Jsme v obležení.

4
00:00:24,715 --> 00:00:27,600
- Paní?
- Klidně může být mrtvý.

5
00:00:28,640 --> 00:00:30,770
Stvoření musí být zničeno.

6
00:00:31,810 --> 00:00:33,100
Než ho osvobodí.

7
00:00:33,180 --> 00:00:34,705
Zkusili jsme všechno.

8
00:00:34,785 --> 00:00:36,605
Krunýř se nedá prolomit.

9
00:00:46,160 --> 00:00:47,690
Nechte mě.

10
00:03:03,190 --> 00:03:05,250
Kruci, Isaiahu.

11
00:03:05,330 --> 00:03:08,600
Bojím se. Venku se křičí.

12
00:03:09,930 --> 00:03:13,070
To je dobrý.
Tady jsme v bezpečí. Pojď.

13
00:03:22,780 --> 00:03:26,115
Kdybys nekreslil příšery,
neměl bys divoké sny.

14
00:03:26,195 --> 00:03:29,150
- To nejsou divoké sny.
- No tak.

15
00:03:32,290 --> 00:03:35,540
To je dobrý, neboj. Už jdou dál.

16
00:03:38,999 --> 00:03:40,925
Pohyb, pohyb. Jdeme.

17
00:03:59,520 --> 00:04:01,745
To jsme my, Annie!

18
00:04:01,825 --> 00:04:03,090
To jsem já!

19
00:04:03,620 --> 00:04:05,240
To jsem já.

20
00:04:05,420 --> 00:04:08,655
- Běžte dovnitř, ano?
- Jdeme.

21
00:04:45,000 --> 00:04:49,000
STROHMANŮV ÚSTAV
Pečuje
<i>Dr. Hague</i>

22
00:05:07,420 --> 00:05:11,110
Kupodivu se ukázalo,
že se máme setkat s papežem.

23
00:05:11,190 --> 00:05:16,215
- Nikdy jsem ve Vatikánu nebyl.
........