1
00:00:32,032 --> 00:00:33,241
No tak, otevři se.

2
00:00:35,744 --> 00:00:36,786
Proč?

3
00:00:40,331 --> 00:00:42,751
Fito! Co to děláš?

4
00:00:42,834 --> 00:00:44,544
Rozbiješ to!

5
00:00:46,880 --> 00:00:50,050
- Co to děláš?
- Proč nemůžu dostat ten klíč?

6
00:00:57,766 --> 00:01:01,102
<i>Nic mi neříkej.</i>

7
00:01:01,186 --> 00:01:04,439
<i>Srdce mi buší.</i>

8
00:01:04,522 --> 00:01:07,901
<i>Než se vypnu,</i>

9
00:01:07,984 --> 00:01:10,862
<i>musím vybuchnout.</i>

10
00:01:14,699 --> 00:01:18,036
<i>Víš, že tě miluju.</i>

11
00:01:18,119 --> 00:01:21,247
<i>Ale držím se</i>

12
00:01:21,331 --> 00:01:24,834
<i>patrony dynamitu,</i>

13
00:01:24,918 --> 00:01:27,629
<i>kterou mám v srdci.</i>

14
00:01:31,758 --> 00:01:35,929
<i>Musím přiznat,</i>

15
00:01:36,012 --> 00:01:39,682
<i>připadám si zkratovaně.</i>

16
00:01:40,767 --> 00:01:44,521
<i>Celý život se dívám,</i>

17
00:01:44,604 --> 00:01:47,649
<i>jak druzí utvářejí svět,</i>
<i>místo abych ho utvářel sám.</i>

18
00:01:52,904 --> 00:01:56,157
<i>Nic mi neříkej.</i>

19
00:01:56,241 --> 00:01:59,536
<i>Srdce mi buší.</i>

20
00:01:59,619 --> 00:02:02,747
<i>Než se vypnu,</i>

21
00:02:02,831 --> 00:02:05,375
<i>musím vybuchnout.</i>

22
00:03:09,480 --> 00:03:11,983
HUDBA LÁSKY

23
00:03:12,066 --> 00:03:13,109
<i>Připraveni?</i>

24
00:03:14,110 --> 00:03:15,361
Kdo to spustí?

25
00:03:15,445 --> 00:03:17,238
........