1
00:00:04,960 --> 00:00:09,960
VAROVÁNÍ: TATO EPIZODA
SE VĚNUJE ŽALU PO ÚMRTÍ RODIČE.

2
00:00:12,691 --> 00:00:15,578
<i>Na Normální ulici bydlím celý život.</i>

3
00:00:15,621 --> 00:00:19,954
<i>Na jednom konci je jezero
a na tom druhém stinný les,</i>

4
00:00:20,526 --> 00:00:22,640
<i>ale to, co leží mezi tím,</i>

5
00:00:22,961 --> 00:00:25,333
<i>je všechno, jen ne normální.</i>

6
00:00:30,010 --> 00:00:33,738
Odnes si pouze vzpomínky.
Nenech po sobě nic než stopy.

7
00:00:33,781 --> 00:00:37,519
Mamka si vždycky z výletu
přiveze novou životní filosofii,

8
00:00:37,562 --> 00:00:39,798
která jí vydrží ani ne měsíc.

9
00:00:39,841 --> 00:00:43,047
No, boty se nosí venku,
vevnitř se nosí pantofle.

10
00:00:43,090 --> 00:00:46,521
To jsem si odnesla
z loňského výletu do Japonska.

11
00:00:47,009 --> 00:00:50,299
Máte na podrážkách
těch pantoflí malé mopy?

12
00:00:50,342 --> 00:00:53,835
Jo, jo. Pomáhají mi čistit podlahu.

13
00:00:53,878 --> 00:00:55,078
Co?

14
00:00:55,121 --> 00:00:56,671
Ty seš pošuk.

15
00:01:10,784 --> 00:01:12,484
<i>Neuvěřitelné.</i>

16
00:01:14,507 --> 00:01:19,787
<i>To slovo používáme běžně,
když mluvíme o něčem, co nás překvapí.</i>

17
00:01:21,087 --> 00:01:22,937
<i>Třeba těžká písemka.</i>

18
00:01:23,382 --> 00:01:25,202
<i>Nebo skvělý film.</i>

19
00:01:31,463 --> 00:01:37,277
<i>Ale v životě se vám může přihodit něco,
co vaše mysl nedokáže zpracovat.</i>

20
00:01:37,320 --> 00:01:38,720
<i>Co nedává smysl.</i>

21
00:01:38,763 --> 00:01:42,615
<i>Něco, co se bráníte přijmout
každou buňkou v těle.</i>

22
00:01:44,430 --> 00:01:47,950
<i>Ztratit někoho,
kdo pro vás tolik znamenal.</i>

23
........