1
00:00:07,275 --> 00:00:09,233
<i>V minulých dílech jste viděli…</i>

2
00:00:09,317 --> 00:00:10,442
Co to sakra je?

3
00:00:10,525 --> 00:00:13,525
Neznámá entita se chce připojit k Federaci

4
00:00:13,609 --> 00:00:15,650
a mluvit jen s vámi.

5
00:00:15,734 --> 00:00:17,066
<i>Picard.</i>

6
00:00:17,150 --> 00:00:19,734
Energie prudce roste. Něco prochází skrz.

7
00:00:21,108 --> 00:00:23,400
Ano, admirále. Je to borgská loď.

8
00:00:25,191 --> 00:00:26,275
To je nové.

9
00:00:27,442 --> 00:00:28,817
Asimiluje loď.

10
00:00:28,900 --> 00:00:30,941
<i>Nejen naši loď, ale celou flotilu.</i>

11
00:00:31,025 --> 00:00:36,150
Aktivuj sebedestrukční sekvenci!
Picard nula-nula-nula-zničit-nula.

12
00:00:37,941 --> 00:00:39,150
<i>Mon capitaine.</i>

13
00:00:39,483 --> 00:00:42,191
Jste o něco starší, než jsem myslel.
Doženu to.

14
00:00:44,191 --> 00:00:45,191
Q.

15
00:00:45,275 --> 00:00:47,150
Kde je Stargazer a její posádka?

16
00:00:47,233 --> 00:00:48,400
Vložil jsem se do toho.

17
00:00:48,483 --> 00:00:51,191
Q se vrátil v čase a změnil přítomnost.

18
00:00:51,275 --> 00:00:53,442
Veselý Den vyhlazení, drahá.

19
00:00:53,525 --> 00:00:56,525
Jsem prezidentkou
xenofobního autoritářského režimu.

20
00:00:56,609 --> 00:00:57,900
Taky jsi vdaná.

21
00:00:57,983 --> 00:01:00,941
- Co Q v minulosti udělal?
<i>- Jediná změna.</i>

22
00:01:01,025 --> 00:01:02,567
Co to bylo? Kdy to bylo?

23
00:01:02,650 --> 00:01:06,400
<i>V roce 2024 v Los Angeles.</i>
<i>Je tam někdo, kdo pomůže.</i>

24
00:01:06,483 --> 00:01:07,567
<i>Hlídač.</i>
........