1
00:00:21,187 --> 00:00:24,691
<i>V našich životech</i>
<i>se někdy stávají velké věci.</i>

2
00:00:24,774 --> 00:00:28,403
<i>Některých si všímáme,</i>
<i>třeba narození a smrti,</i>

3
00:00:28,486 --> 00:00:29,863
<i>ale některých ne.</i>

4
00:00:29,946 --> 00:00:33,742
<i>Těch maličkostí, které nejsou</i>
<i>jedinečné, zrovna když se dějí.</i>

5
00:00:33,825 --> 00:00:35,785
To je ale pěkné místo.

6
00:00:35,869 --> 00:00:36,828
Ale jdeme pozdě.

7
00:00:36,911 --> 00:00:37,912
Nejdeme pozdě.

8
00:00:37,996 --> 00:00:39,289
O deset minut.

9
00:00:39,956 --> 00:00:41,916
- Hele, mají zvoneček.
- Hej, ne.

10
00:00:42,000 --> 00:00:43,293
Moc se mi líbí.

11
00:00:43,376 --> 00:00:45,003
Ne, Rani, prosím tě. Bože.

12
00:00:45,587 --> 00:00:47,630
Zvoneček, Herbe!

13
00:00:48,131 --> 00:00:50,633
Ano, Edno, slyšel jsem.

14
00:00:50,717 --> 00:00:52,802
Ahoj! Vítejte!

15
00:00:52,886 --> 00:00:54,804
Vy musíte být Rani.

16
00:00:54,888 --> 00:00:56,473
Já jsem Rani.

17
00:00:56,973 --> 00:00:59,434
A-di-di. Je to tak správně?

18
00:00:59,517 --> 00:01:01,061
A-di-tja. Takhle.

19
00:01:01,144 --> 00:01:02,103
A-di-tja.

20
00:01:02,187 --> 00:01:05,065
- Už jsme zavírali.
- To je mi moc líto.

21
00:01:05,148 --> 00:01:07,525
Provoz z Hanoveru byl hrozný.

22
00:01:07,609 --> 00:01:08,443
Jo.

23
00:01:08,526 --> 00:01:09,694
Jo.

24
00:01:09,778 --> 00:01:12,072
No, to se vám tu nestane.
........