1
00:00:10,583 --> 00:00:12,958
CESTA SVATOJÁNSKÝCH MUŠEK

2
00:00:21,166 --> 00:00:23,166
Teď já! Pravdu, nebo úkol?

3
00:00:23,833 --> 00:00:24,666
Pravdu.

4
00:00:26,791 --> 00:00:27,833
No tak úkol.

5
00:00:27,916 --> 00:00:30,208
- Tak jo. Zavři oči.
- Dobře.

6
00:00:30,291 --> 00:00:31,625
Sundej si brýle.

7
00:00:31,708 --> 00:00:33,166
Ano, madam Hartová.

8
00:00:37,291 --> 00:00:38,666
Už je můžu otevřít?

9
00:00:41,125 --> 00:00:43,083
- Tull?
- Jsem tady, Mularkeyová.

10
00:00:53,416 --> 00:00:55,083
- Ahoj.
- Ahoj.

11
00:00:56,000 --> 00:00:58,958
Promiň. Nechce se mi věřit, že jsi to ty.

12
00:00:59,041 --> 00:01:01,416
Bože, jak je to dlouho, snad rok?

13
00:01:03,458 --> 00:01:05,583
O čem to mluvíš, ty pako?

14
00:01:06,625 --> 00:01:10,666
Zapomnělas? Pohádaly jsme se.
Už nejsme kamarádky.

15
00:01:55,416 --> 00:01:56,958
{\an8}Spala jsi celkem dlouho.

16
00:01:58,416 --> 00:01:59,875
{\an8}Máš to skoro za sebou.

17
00:02:00,791 --> 00:02:04,375
{\an8}Musel ses tu hrozně nudit.
Nemusel jsi tu čekat.

18
00:02:04,458 --> 00:02:09,208
{\an8}Děláš si srandu? Miluju to tady.
Je to lepší než letištní salonek.

19
00:02:14,041 --> 00:02:15,458
{\an8}Podám ti to.

20
00:02:17,291 --> 00:02:18,208
{\an8}Díky.

21
00:02:23,666 --> 00:02:25,291
{\an8}Hezky ti to přibývá.

22
00:02:26,333 --> 00:02:28,541
{\an8}Dobrých pět centimetrů.

23
00:02:28,625 --> 00:02:30,708
{\an8}Už by to stačilo na motýlka.

24
00:02:30,791 --> 00:02:31,625
........