1
00:00:05,958 --> 00:00:06,958
<i>Elektřina z biomasy</i>

2
00:00:07,041 --> 00:00:08,041
<i>a odpovědnost</i>

3
00:00:08,125 --> 00:00:11,333
<i>za abnormality, které způsobily nehody,
přitáhly hodně pozornosti.</i>

4
00:00:11,416 --> 00:00:13,625
- Lungu, kde je <i>Veřejné mínění</i>?
- Netuším.

5
00:00:13,708 --> 00:00:15,375
- Tady.
- Proč sis ho vzala?

6
00:00:15,458 --> 00:00:17,000
Ja-tching chtěla fotky do chatu.

7
00:00:17,083 --> 00:00:18,083
Hledám dobré citáty.

8
00:00:18,958 --> 00:00:20,583
{\an8}Hezké, že? Je to bomba.

9
00:00:20,666 --> 00:00:22,791
{\an8}Pane Čchene, jsou ta slova v pořádku?

10
00:00:23,625 --> 00:00:25,375
„Falešné“ dej do žluté.

11
00:00:25,458 --> 00:00:26,750
- Dobře.
- Přidej černý rám.

12
00:00:26,833 --> 00:00:28,000
- OK.
- Vyberte ubrus

13
00:00:28,083 --> 00:00:29,041
na dnešní tiskovku.

14
00:00:29,125 --> 00:00:30,416
Tohle jsou barvy na pohřeb.

15
00:00:30,500 --> 00:00:31,541
No…

16
00:00:31,625 --> 00:00:32,708
Černou. Na pohřeb Sun Ling-sien.

17
00:00:32,791 --> 00:00:34,125
- Dobře.
- Tady jsou ty fotky.

18
00:00:34,208 --> 00:00:35,250
- Podívejte.
- Co je to?

19
00:00:35,333 --> 00:00:36,916
Černý kouř z hořícího BPL.

20
00:00:37,625 --> 00:00:39,083
Vypadá upravený. Sežeň novou.

21
00:00:39,708 --> 00:00:41,041
Proč jsi ještě tady?

22
00:00:41,125 --> 00:00:42,208
Předsedkyně bude mít proslov.

23
00:00:42,291 --> 00:00:43,833
Pár věci ještě potvrzuji.

24
........