1
00:00:06,000 --> 00:00:06,875
ŽÁDOST O ZPRÁVU

2
00:00:06,958 --> 00:00:09,500
TVŮJ TÁTA SPÍ SE SVOU ASISTENTKOU

3
00:00:11,291 --> 00:00:12,625
<i>Jsi šťastná?</i>

4
00:00:13,166 --> 00:00:14,416
Jo.

5
00:00:14,500 --> 00:00:15,541
Proč se ptáš?

6
00:00:20,000 --> 00:00:24,041
<i>Pane Fang-chao,
nemáte v kanceláři někoho jménem Alex?</i>

7
00:00:24,958 --> 00:00:25,791
Ne.

8
00:00:25,875 --> 00:00:27,791
Měl milenku.

9
00:00:27,875 --> 00:00:28,958
Musela jsem mít důkazy,

10
00:00:29,041 --> 00:00:31,000
<i>abych dokázala, že ji podváděl.</i>

11
00:00:31,083 --> 00:00:32,208
<i>Našla jsem aplikaci.</i>

12
00:00:32,291 --> 00:00:33,500
<i>Je to špionážní software</i>

13
00:00:33,583 --> 00:00:35,416
<i>na sledování jeho mobilu.</i>

14
00:00:35,500 --> 00:00:38,041
Je to nejlepší způsob,
jak někoho potrestat.

15
00:00:38,541 --> 00:00:39,458
JE TO MŮJ TÁTA

16
00:00:39,541 --> 00:00:40,541
DISK PLNÝ NAHÝCH FOTEK

17
00:00:40,625 --> 00:00:42,041
ZADEJ ČÍSLO #01130210#

18
00:00:48,541 --> 00:00:50,333
Musím s tebou něco probrat.

19
00:00:50,416 --> 00:00:51,458
Jde o tátu.

20
00:01:00,291 --> 00:01:01,750
{\an8}MLUVČÍ SS V LESBICKÉM VZTAHU

21
00:01:03,500 --> 00:01:05,583
ŽÁDNÉ VÝSLEDKY PRO ANNA_VLASTNĚ

22
00:01:13,458 --> 00:01:14,958
Kdo je to?

23
00:01:17,250 --> 00:01:18,250
Kdo?

24
00:01:20,125 --> 00:01:21,625
Oslovila mě.

25
00:01:23,666 --> 00:01:25,125
........